เปิดเรียนวันแรก เข้มมาตรการป้องกันโควิด

เปิดเรียนวันแรก เข้มมาตรการป้องกันโควิด

เปิดเรียนวันแรก เข้มมาตรการป้องกันโควิด

รูปข่าว : เปิดเรียนวันแรก เข้มมาตรการป้องกันโควิด

เปิดเรียนวันแรกภายใต้มาตรการเข้มงวดป้องกัน COVID-19 หลายโรงเรียนในภาคเหนือใช้วิธีเปิดเรียนแบบสลับกันมาเรียนเพื่อลดความแออัด ขณะที่ภาคใต้ ยังมีโรงเรียนบางพื้นที่ไม่ได้เปิดเรียน หลัง ศบค.จังหวัด ประเมินว่ายังพบการแพร่ระบาดโควิด

วันนี้ (14 มิ.ย.2564) บรรยากาศที่ จ.เชียงใหม่ นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นักเรียนทยอยเดินทางมาโรงเรียนตั้งแต่เช้า หลังจากที่โรงเรียน เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันแรก

ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์ และก่อนหน้านี้ได้มีการสำรวจแบบสอบถาม เพื่อคัดกรองนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ส่วน การจัดห้องเรียนต่อห้องจะมีนักเรียนไม่เกิน 30 คน เพื่อเว้นระยะห่างในการจัดโต๊ะเก้าอี้ ตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรค โดยจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 ม.

 

นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ระบุว่า ทางโรงเรียนได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและได้ปรับแผนการสอนโดยให้นักเรียนสลับกันมาเรียนชุดละ 1 สัปดาห์ และเรียนออนไลน์ เพื่อลดความแออัด งดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกประเภท ยกเว้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีครูดูแล

ขณะที่โรงอาหารซึ่งเป็นจุดที่ต้องถอดหน้ากากอนามัยจะมีแผงกั้น เน้นย้ำให้นักเรียนงดเว้นการพูดคุย และหลังเลิกเรียนจะต้องมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในโรงเรียนทุกวัน

จ.เชียงใหม่ มีโรงเรียนทั้งหมด 959 แห่ง ทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัดมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดได้เปิดเรียนพร้อมกันในวันนี้ ขณะที่โรงเรียนบางส่วนได้แจ้งเลื่อนการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ออกไป และยังคงใช้การเรียนออนไลน์

สลับกันมาเรียน ลดแออัด

ขณะที่ จ.พิษณุโลก นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เดินทางเข้าเรียนเป็นวันแรก หลังเปิดเรียนออนไลน์มาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยใช้วิธีสลับกันมาเรียนเริ่มจากนักเรียน ม.ปลายในวันนี้

ส่วนวันพรุ่งนี้ (15 มิ.ย.) เป็นกลุ่มนักเรียน ม.ต้น และ แยกกลุ่มออกเป็น 2 ห้อง เพื่อลดความแออัดและปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมขอให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ตลอดเวลา และ เว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง และเช็กอินไทยชนะ พร้อมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่

ด้านนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นและมั่นใจว่าทางสถานศึกษามีมาตรการดูแล และบริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัย

 

ส่วนวัคซีนสำหรับครู คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ยังไม่ได้จัดสรรให้เนื่องจาก จ.พิษณุโลก มีประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มที่มีโรคประจำตัวค่อนข้างมาก ทำให้ต้องรอวัคซีนในล็อตเดือน ส.ค.จึงขอความร่วมมือครู นักเรียน ผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ จ.กำแพงเพชร โรงเรียนหลายแห่งออกประกาศเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน ในวันนี้ออกไปและปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์ หลังเกิดความกังวลในสถานการณ์ COVID-19 เพียง 3 วัน มีผู้ติดเชื้อแล้ว 63 คน ซึ่งสร้างความกังวลแก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อเพียงวันละ 1-2 คน หรือไม่พบผู้ติดเชื้อเลย

ผู้ปกครองห่วงโควิด ยังไม่ส่งลูกไปโรงเรียน

ขณะที่ ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าที่และครูต่างมารอรับนักเรียนที่เดินทางมาเรียนวันนี้เป็นวันแรก หลังจากปิดเรียนไปกว่า 2 เดือน โดยนักเรียนทุกคนต้องผ่านมาตรการคัดกรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และหากพบว่ามีไข้สูงก็จะส่งตัวเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 และ รักษาอย่างทันท่วงที

เช่นเดียวกับบรรยากาศที่โรงเรียนในพื้นที่ อ.เมืองสุรินทร์ อุดรธานี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บึงกาฬ และ จ.เลย แต่ละโรงเรียนต่างมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการสลับวันเรียน เพื่อลดการแออัด และ สวมหน้ากากอนามัย 100 % ขณะอยู่ภายในโรงเรียนส่วนที่ จ.กาฬสินธุ์ หลายโรงเรียนก็เปิดเทอมเช่นกัน แต่จากการสำรวจพบว่า ผู้ปกครองบางส่วนยังมีความกังวล ไม่มั่นใจที่จะกล้าส่งบุตรหลานมาเรียนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กอนุบาลและเด็กประถม เนื่องจากยังห่วงการแพร่เชื้อ COVID-19 ทำให้บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก มีนักเรียนค่อนข้างบางตา หรือบางคนที่ผู้ปกครองจะเตรียมอาหารและน้ำดื่มมาจากบ้านเพื่อให้รับประทานที่โรงเรียน

ตรังโรงเรียนกว่า 100 แห่งยังไม่เปิดเรียน 

แม้วันนี้หลายโรงเรียนในภาคใต้จะกลับมาเปิดเรียนตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 แต่ยังมีโรงเรียนบางพื้นที่ยังไม่เปิดเรียน หลัง ศบค.จังหวัด ประเมินแล้วว่า ในพื้นที่ยังพบการแพร่ระบาด COVID-19 ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

จ.ตรัง โรงเรียนกว่า 100 แห่ง ในพื้นที่ 10 อำเภอ จะเปิดภาคเรียนวันที่ 28 มิ.ย. จากกำหนดเดิมจะเปิดเรียนวันนี้ หลัง ศบค.จังหวัด ประเมินแล้วว่า ยังมีความเสี่ยงเพราะยังพบการแพร่ระบาด COVID-19 และมีผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง 

ส่วนการควบคุมพื้นที่อื่นๆ ศบค.ยังคงมาตรการเดิม สั่งปิดสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา และสถานบันเทิงต่างๆ โดยให้ปิดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 26 มิ.ย.นี้ และอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค

ขณะที่ จ.ภูเก็ต โรงเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เปิดเรียนตามปกติ มีผู้ปกครองเดินทางมาส่งบุตรหลานเข้าเรียนกันอย่างคึกคัก

ส่วนบรรยากาศหน้าโรงเรียนมีครูคอยตรวจวัดอุณหภูมิ และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้นักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน และเน้นย้ำให้เว้นระยะห่าง โดยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าส่งในโรงเรียน

ผู้ปกครองนักเรียน กล่าวว่า ไม่ได้มีความกังวลและก่อนมาโรงเรียนได้พูดคุยกับบุตรให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหากจะเล่นของเล่นก็ต้องทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรค

เช่นเดียวกับ จ.พังงา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสตรีพังงาเดินทางมาเรียนตามปกติ หลังโรงเรียนเปิดเรียนวันนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายวรเทพ​ แก้ววิจิตร​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า​ โรงเรียนกำหนดห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ กลุ่ม B การเปิดเรียนวันนี้ ให้นักเรียนกลุ่ม A มาเรียนก่อน และพรุ่งนี้ (15 มิ.ย.) สลับให้กลุ่ม B มาเรียนเพื่อลดความแออัด ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในโรงเรียน 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

14 มิ.ย.เปิดเทอม กทม.-3 จว.เข้มสูงสุดงดเรียนใน ร.ร.

 

 

กลับขึ้นด้านบน