คึกคัก! ลงทะเบียนจองซื้อ "ซิโนฟาร์ม" วันแรก เกือบ 7,000 ราย

คึกคัก! ลงทะเบียนจองซื้อ "ซิโนฟาร์ม" วันแรก เกือบ 7,000 ราย

คึกคัก! ลงทะเบียนจองซื้อ "ซิโนฟาร์ม" วันแรก เกือบ 7,000 ราย

รูปข่าว : คึกคัก! ลงทะเบียนจองซื้อ "ซิโนฟาร์ม" วันแรก เกือบ 7,000 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ผ่านทางออนไลน์เป็นวันแรก ล่าสุด มีองค์กรสนใจเกือบ 7,000 ราย โดยราชวิทยาลัยยืนยันว่า วัคซีนจะเข้ามาวันที่ 20 มิ.ย.นี้ จำนวน 1 ล้านโดส

วันนี้ (14 มิ.ย.2564) เป็นวันแรกที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. พบว่า มีหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรการกุศล รวม 6,938 องค์กรให้ความสนใจลงทะเบียน จำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรร 3,182,006 คน


จากนั้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะใช้เวลา 5 วันทำการในการตรวจสอบคุณสมบัติ และแจ้งให้หน่วยงานทราบว่า จะได้รับวัคซีนหรือไม่ ก่อนจะมีการทำสัญญาชำระเงิน และส่งมอบวัคซีน

สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตแรก จำนวน 1 ล้านโดส จะเข้ามาในวันที่ 20 มิ.ย.2564 ใช้เวลาตรวจสอบ 2 วัน ก่อนจะกระจายไปให้สถานพยาบาลต่าง ๆ ในวันที่ 23 - 24 มิ.ย. เพื่อให้ฉีดพร้อมกัน วันที่ 25 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ วัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนเชื้อตาย แบบเดียวกับ "ซิโนแวค" ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเว้นระยะห่าง ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ 3 - 4 สัปดาห์ 

 

กลับขึ้นด้านบน