กทม.เปิดให้ "ผู้สูงอายุ" จองฉีดวัคซีนโควิด ที่ รพ.ขนาดใหญ่ทุกแห่ง

กทม.เปิดให้ "ผู้สูงอายุ" จองฉีดวัคซีนโควิด ที่ รพ.ขนาดใหญ่ทุกแห่ง

กทม.เปิดให้ "ผู้สูงอายุ" จองฉีดวัคซีนโควิด ที่ รพ.ขนาดใหญ่ทุกแห่ง

รูปข่าว : กทม.เปิดให้ "ผู้สูงอายุ" จองฉีดวัคซีนโควิด ที่ รพ.ขนาดใหญ่ทุกแห่ง

กทม.เปิดให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้จองเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ในระบบหมอพร้อม แจ้งความประสงค์จองรับวัคซีนที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 100 แห่ง

วันที่ 14 มิ.ย.2564 ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างสังกัด เช่น ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกองทัพ ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

4 กลุ่มได้ฉีดวัคซีนรอบ มิ.ย.

จากสถานการณ์วัคซีนของไทยที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนคลาดเคลื่อนจากที่คาดหมาย ทำให้กรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ จึงมีมติเห็นชอบตามมติการประชุมของที่ประชุมคณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และกำกับติดตาม ซึ่งได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยให้จัดลำดับความสำคัญของการได้รับวัคซีน COVID-19 ในรอบระยะเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัคซีนของ AstraZeneca โดยมีลำดับดังนี้

  • ผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1
  • ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคซึ่งได้จองรับวัคซีนในโรงพยาบาลต่างๆ และโรงพยาบาลได้นำรายชื่อเข้าสู่ระบบ MOPH -IC เรียบร้อยแล้ว
  • บุคลากรทางการแพทย์ที่เหลือตกค้างยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
  • ประชาชนทั่วไปจองเข้ารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยความร่วมมือฯ ทั้ง 25 หน่วย ตามโครงการไทยร่วมใจ “กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

เปิดให้ผู้สูงอายุจองฉีดวัคซีนผ่าน รพ.ใน กทม.

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ พิจารณาเห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จึงควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้น ๆ แต่เนื่องจากผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยยังไม่ได้จองเข้ารับการฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อมซึ่งปิดรับการจองไปแล้วนั้น

ที่ประชุมจึงมีมติให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร กองทัพ ตำรวจ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนกว่า 100 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ เปิดรับจองการเข้ารับการฉีดวัคซีนเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุ และให้จัดลำดับก่อน-หลัง ตามวัน เวลา ที่ยื่นแสดงความประสงค์รับการฉีดวัคซีน ส่วนกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนนั้น โรงพยาบาลจะเป็นผู้นัดหมายและแจ้งให้ผู้แสดงความประสงค์ทราบต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน