กลาโหมอาเซียนกระชับความร่วมมือเผชิญภัยคุกคามในอนาคต

กลาโหมอาเซียนกระชับความร่วมมือเผชิญภัยคุกคามในอนาคต

กลาโหมอาเซียนกระชับความร่วมมือเผชิญภัยคุกคามในอนาคต

รูปข่าว : กลาโหมอาเซียนกระชับความร่วมมือเผชิญภัยคุกคามในอนาคต

ประชุม รมว.กห.อาเซียน เน้นขับเคลื่อนความร่วมมือเผชิญความท้าทายสถานการณ์ความมั่นคงในอนาคต พร้อมรับรอง "ร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวัน" หนุนสันติภาพ และกระชับสัมพันธ์ในภูมิภาค

วันนี้ (15 มิ.ย.2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทน รมว.กลาโหมประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน (ADMM) ครั้งที่ 15 ณ ศาลาว่าการกลาโหม โดยมี กห.บรูไน เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นผ่านระบบ VTC

 

ที่ประชุมรับทราบรายงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน ที่มีพัฒนาการด้านต่างๆ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาและรับรองร่างเอกสารแนวความคิดที่นำไปสู่ความร่วมมือจำนวน 9 ฉบับ

 

ครอบคลุมไปถึงความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียน และกลาโหมประเทศคู่เจรจา รวมทั้งภาคีภายนอกภูมิภาคพัฒนากลไกการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิก การขับเคลื่อนอาเซียนสอดรับกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิค ยึดหลักเคารพผลประโยชน์และไว้เนื้อเชื่อใจ ปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่น

 

พร้อมรับมือภัยคุกคามด้านเคมี ชีวภาพและรังสี การก่อการร้าย และภัยพิบัติขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อประสานการทำงานร่วมกันของกองกำลังทหารประเทศ

ทั้งนี้ได้ร่วมกันรับรองร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวัน 1 ฉบับ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการส่งเสริม และเตรียมความพร้อม สำหรับอนาคต สันติภาพและความมั่นคงของอาเซียน ภายใต้กลไกการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน โดยเฉพาะการเสริมความร่วมมือรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 

 

พล.อ.ประวิตร ยืนยันเจตนารมณ์ของไทยในการสนับสนุนปฏิญญาฉบับนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาค โดยยึดมั่นในความเป็นแกนกลางอาเซียน รวมทั้งเสริมความร่วมมือทางทหารให้แน่นแฟ้นและยั่งยืน

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน