ศธ.ตรวจสอบ ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงฯ คืนเงินผู้ปกครองแล้ว

ศธ.ตรวจสอบ ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงฯ คืนเงินผู้ปกครองแล้ว

ศธ.ตรวจสอบ ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงฯ คืนเงินผู้ปกครองแล้ว

รูปข่าว : ศธ.ตรวจสอบ ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงฯ คืนเงินผู้ปกครองแล้ว

รมว.ศึกษาธิการ ตรวจสอบโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม พบปรับมาตรการคืนเงินที่เรียกเก็บภาคเรียนที่ 1/2564 หลายรายการ

วันนี้ (16 มิ.ย.2564) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ ค่าวารสารโรงเรียน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ เป็นต้น ทั้งที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

จากการตรวจสอบทราบว่า เอกสารที่มีการนำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลเก่า ซึ่งหลังจากที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมก็ได้ปรับมาตรการและมีการคืนเงินไปหลายรายการแล้ว

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.เริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ได้ปรับมาตรการและการดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง โดยใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ตามนโยบาย ศธ. ดังนี้

1.เสริม Virtual School โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2.งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 3.คืนค่าเสื้อกีฬาสี (เสื้อ TO BE NUMBER ONE ) กรณีนักเรียนและผู้ปกครองไม่มีความประสงค์ต้องการที่สั่งซื้อไปแล้ว

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณและชื่นชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าใจและเห็นใจผู้ปกครอง โดยคืนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมที่ไม่ได้จัดให้นักเรียน หรือดำเนินการในมาตรการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

 

กลับขึ้นด้านบน