เปิดข้อมูลประกันวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" คุ้มครองโคม่า-เสียชีวิต 1 ล้านบาท

เปิดข้อมูลประกันวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" คุ้มครองโคม่า-เสียชีวิต 1 ล้านบาท

เปิดข้อมูลประกันวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" คุ้มครองโคม่า-เสียชีวิต 1 ล้านบาท

รูปข่าว : เปิดข้อมูลประกันวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" คุ้มครองโคม่า-เสียชีวิต 1 ล้านบาท

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" คุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โคม่า - เสียชีวิต จ่าย 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท

วันนี้ (16 มิ.ย.2564) เพจเฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy ได้เผยแพร่ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" โดยความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน สำหรับผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (รวมเสียชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล (IPD&OPD) จำนวนเงินเอาประกันภัย 30,000 บาท

สำหรับเงื่อนไขการรับประกันภัย ต้องเป็นผู้ที่อายุไม่เกิน 99 ปี ไม่จำกัดอาชีพ ถือสัญชาติไทย คนต่างด้าว และชาวต่างชาติที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก ไม่น้อยกว่า 9 เดือน

เงื่อนไขความคุ้มครองที่สำคัญ หากไม่รับผลกระทบจากวัคซีนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนจะครอบคลุมเป็นเวลา 1 ปี และไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ


สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงาน โดยยอดล่าสุด วันที่ 15 มิ.ย. มีองค์กรลงทะเบียนจองสะสม 10,011 องค์กร ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรสะสม 3,660,616 คน


ขณะที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แจ้งปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ เวลา 16.00 น. และไม่รับแก้ไขเอกสาร จำนวนการขอรับวัคซีนและข้อมูลใด ๆ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. เป็นต้นไป

 

กลับขึ้นด้านบน