นายก อบต.ราชาเทวะ ชี้แจงสร้างเสาไฟกินรีถูกต้อง

นายก อบต.ราชาเทวะ ชี้แจงสร้างเสาไฟกินรีถูกต้อง

นายก อบต.ราชาเทวะ ชี้แจงสร้างเสาไฟกินรีถูกต้อง

รูปข่าว : นายก อบต.ราชาเทวะ ชี้แจงสร้างเสาไฟกินรีถูกต้อง

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สรุปมีหลักฐานเชื่อว่าการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟกินรีของ อบต.ราชาเทวะ ทุจริต หลังจากพบสิ่งที่ผิดปกติมากที่สุด คือเอกชนที่ได้งานนี้มีบริษัทเดียวทั้ง 11 โครงการ แต่นายก อบต.ยืนยันไม่เคยเจาะจง และโครงการนี้ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวง

วันนี้ (17 มิ.ย.2564) โครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ของ อบต.ราชาเทวะ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีเพียงบริษัทเดียวที่ได้งานถึง 11 โครงการ หนึ่งในนั้น คือโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ บนถนนกิ่งแก้ว ซึ่งถูกร้องเรียนว่าสร้าง ทับที่แขวงการทางสมุทรปราการ เมื่อปี 2556 นำไปสู่คำสั่งของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้ อบต.ราชาเทวะ คืนเงิน จำนวน 67 ล้านบาท

นายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวง ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสาไฟฟ้า บนถนนกิ่งแก้ว จากเสาไฟฟ้าปกติ เป็นเสาไฟฟ้ารูปกินรี ซึ่งมีบันทึกข้อตกลงระหว่าง อบต.กับแขวงการทางสมุทรปราการ และไม่เคยเจาะจงรายชื่อบริษัทที่เข้าประกวดราคาผ่าน E-bidding ในโครงการต่างๆ เนื่องจากเป็นอำนาจของกระทรวงการคลัง

วันนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้สรุปผลการสอบสวนการจัดซื้อของ อบต.ราชาเทวะ เมื่อปี 2556 ว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย จึงส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ให้ ป.ป.ช. และ ปปง.ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สตง.เร่งสอบ อปท.จัดซื้อเสาไฟฟ้าทั่วประเทศ

ป.ป.ช.นครศรีฯ ลุยสอบเสาไฟฟ้าประติมากรรมแล้ว 

พบป้ายซอย จ.นครศรีฯ ชุดละเกือบ 20,000 บาท 

 

กลับขึ้นด้านบน