คลัสเตอร์มัรกัสยะลาติดเชื้อ 60 คน ลามอีก 5 จังหวัด

คลัสเตอร์มัรกัสยะลาติดเชื้อ 60 คน ลามอีก 5 จังหวัด

คลัสเตอร์มัรกัสยะลาติดเชื้อ 60 คน ลามอีก 5 จังหวัด

รูปข่าว : คลัสเตอร์มัรกัสยะลาติดเชื้อ 60 คน ลามอีก 5 จังหวัด

จ.ยะลา พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 กลุ่มก้อนใหม่ในโรงเรียนประจำที่สอนอัลกุรอ่าน เบื้องต้นพบนักเรียนติดเชื้อแล้ว 60 คน กระจายในหลายจังหวัดภาคใต้

วันนี้ (18 มิ.ย.2564) มัสยิดอิล-นูร หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา ติดป้ายห้ามบุคคลภายเข้าภายในมัสยิด หลังกลุ่มนักเรียนโรงเรียนตะห์ฟีซุลกรุอาน ที่อยู่ภายในศูนย์ดะฮ์วะห์แห่งประเทศไทย มัสยิดอิล-นูร มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19

ชุมชนศูนย์มัรกัสยะลา หรือ ศูนย์ดะวะห์ยะลา เป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่สาธารณสุขยะลาได้เฝ้าติดตาม โดยขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อแล้ว จำนวน 35 คน อยู่ใน อ.กรงปินัง 13 คน อ.กาบัง 5 คน อ.เบตง 1 คน อ.เมืองยะลา 15 คน และ อ.รามัน 1 คน

จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นเป็นการสัมผัสในชุมชน การทำกิจกรรม ทางศาสนาร่วมกัน ในมัสยิดและเข้าไปยังโรงเรียนประจำที่สอนอัลกุรอ่านซึ่งอยู่ในศูนย์ดังกล่าว

ขณะเดียวกันพบการติดเชื้อใน จ.ปัตตานี 1 คน สงขลา 4 คน สตูล 3 คน สุราษฎร์ธานี 8 คน กระบี่ 9 คน ซึ่งรวมจำนวนที่พบเชื้อไปแล้วทั้งหมด 60 คน จากเด็กนักเรียน 500 คน

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน