ปิด ร.ร.เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 18 มิ.ย.-1 ก.ค.

ปิด ร.ร.เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 18 มิ.ย.-1 ก.ค.

ปิด ร.ร.เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 18 มิ.ย.-1 ก.ค.

รูปข่าว : ปิด ร.ร.เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 18 มิ.ย.-1 ก.ค.

การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากคลัสเตอร์งานบวชใน จ.มหาสารคาม ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อกว่า 20 คน ทำให้จังหวัดสั่งปิดหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.บัวค้อ และสั่งปิดโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 14 วัน หลังพบว่ามีนักเรียนติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ลงนามในคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1629/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม COVID-19 โดยให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยจัดการเรียนแบบออนไลน์หรือปิดเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.-1 ก.ค.2564

คำสั่งปิดสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามดังกล่าว สืบเนื่องมาจากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวนมาก จากการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นกลุ่มนักเรียน และเกี่ยวโยงกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยาศึกษาหลายแห่ง ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้กระจายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้น

ปิดหมู่บ้านสกัดโควิดคลัสเตอร์งานบวช

การพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากคลัสเตอร์งานบวชใน ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของจังหวัด ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนเริ่มติดเชื้อและวงเชื้อได้กระจายสู่โรงเรียน ทำให้นักเรียนที่นั่งรถตู้โดยสารร่วมกันและเพื่อนร่วมชั้นติดเชื้อไปด้วย ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อตลอด 3 วันรวม 27 คน

ส่วนหมู่บ้านที่เป็นต้นตอของเชื้อ ขณะนี้จังหวัดสั่งปิดเป็นเวลา 14 วัน ห้ามบุคคลเข้า-ออกภายในหมู่บ้านโดยเด็ดขาด

 

กลับขึ้นด้านบน