ปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไร ! เสาไฟฟ้าประติมากรรม #EP01

ปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไร ! เสาไฟฟ้าประติมากรรม #EP01

ปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไร ! เสาไฟฟ้าประติมากรรม #EP01

รูปข่าว : ปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไร ! เสาไฟฟ้าประติมากรรม #EP01

เมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมเศรษฐกิจ ถอดข้อมูลงบประมาณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม ที่มีรูปปั้นต่าง ๆ ทั่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2564 พบข้อมูลที่น่าตกใจมาก ๆ ดังนี้

7 ปีที่ผ่ามมา ตั้งแต่ 2558-2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม รวม = 167 โครงการ (7 ปี ตามรัฐบาลคสช.-ปัจจุบัน) ทั้ง 167 โครงการ ยังสามารถแยกย่อยเป็นประเภทได้อีก เช่น

โครงการชุดโคมไฟประติมากรรม 1 มีโครงการเดียวในปี ’63

 

โครงการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าประติมากรรม 36 โครงการ กระจายไปในแต่ละปี เช่น ในปี ’59 / 60 ปีละ 1 โครงการ แต่มาเพิ่มขึ้นในปี’61 มี 5 โครงการ

จากนั้นก็เพิ่มขึ้นเท่าตัว ในปี ’62 มี 11 โครงการ และเพิ่มขึ้นอีกในปี’63 มี 14 โครงการ

นั่นแปลว่า โครงการที่เกี่ยวข้องกับเสาไฟฟ้าประติมากรรม น่าจะเริ่มเป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนปี’64 แค่ครึ่งปีนี้ มีไปแล้ว 4 โครงการ

ย้ำว่า ประเด็นนี้แค่เป็นโครงการเพื่อซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ทีนี้ไปดูโครงการย่อยอีก 2 ประเภทครับ คือ ปรับปรุงเสาไฟฟ้าประติมากรรม และ โครงจัดซื้อจัดจ้างสร้างเสาไฟ โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าฯ

 

ทั้ง 7 ปี มี 14 โครงการ มีมากที่สุด ก็ปี ’63 มีการปรับปรุงเสาไฟฯ ถึง 8 โครงการ

และที่เป็นประเด็นสำคัญ คือ โครงการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมใหม่เลย ในรอบ 7 ปี มีข้อมูลที่ให้วิเคราะห์ได้หลายอย่าง ดังนี้

ปี ’58 มีโครงการเสาไฟฯ ทั้งหมด 24 โครงการ เป็นปีที่ 2 ของรัฐบาล คสช.ครับ เพราะปี’57 เป็นปีที่ประกาศยึดอำนาจ

 

ต่อมาในปี ’59 - 60 มีโครงการเสาไฟ ปีละ 9 โครงการเท่ากัน แต่มาน่าสนใจเริ่มตั้งแต่ปี ’61 – 64 มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีครับ ดังนี้

ปี ’61 = 16 โครงการ
ปี ’62 = 17 โครงการ (เป็นปีที่มีการเลือกตั้ง)
ปี ’63 = เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว 24 โครงการ
ปี ’64 ( แค่ 6 เดือน) = 17 โครงการ

ดังนั้นเมื่อรวมทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับเสาไฟฟ้าประติมากรรม มีทั้งหมด 167 โครงการ

ที่มาข้อมูล : จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ แต่ละปีหมายถึง ปีงบประมาณ

กลับขึ้นด้านบน