ผลสำรวจพบคนไทย ยังยกการ์ดสูง

ผลสำรวจพบคนไทย ยังยกการ์ดสูง

ผลสำรวจพบคนไทย ยังยกการ์ดสูง

รูปข่าว : ผลสำรวจพบคนไทย ยังยกการ์ดสูง

สธ.เผยผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชาชน 25,265 ตัวอย่าง พบภาพรวมคนไทยยกการ์ดสูงเท่าการระบาดระลอกแรก ให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากอนามัยสูงขึ้น รวมถึงทุกกลุ่มอายุมีความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น

วันนี้ (19 มิ.ย.2564) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชน และความต้องการวัคซีนในช่วงสถานการณ์โควิดว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การอนามัยโลก สํานักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 25,265 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 16 - 31 พ.ค.64

 

ผลสำรวจพบว่าการระบาดของโรค COVID-19 ในระลอก 1 เม.ย. ที่มาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง ทำให้คนไทยส่วนใหญ่กลับมามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น เท่ากับช่วงการแพร่ระบาดในระลอกแรกคือ ร้อยละ 85.4 ให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากอนามัยสูงถึง ร้อยละ 94.8 รองลงมาคือ การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 88.8 กินอาหารร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัว ร้อยละ 87.9 และระวังตนเองไม่อยู่ใกล้ชิดคนอื่น ร้อยละ 83 รวมถึงมีการรวมกลุ่มทางสังคมและเดินทางออกต่างจังหวัดลดลง

 

ในส่วนผลสำรวจเกี่ยวกับความต้องการฉีดวัคซีน COVID-19 พบว่า โดยเฉลี่ยคนไทยในกลุ่มอายุ 15-59 ปี และกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มความต้องการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น อยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 - 75 มีผู้ที่ตั้งใจอยากฉีดวัคซีน ร้อยละ 56 และเปลี่ยนใจจากเดิมไม่ต้องการฉีดเป็นต้องการฉีด ร้อยละ 21.7 ตั้งใจไม่ฉีดร้อยละ 13.6 และเปลี่ยนใจจากเดิมต้องการฉีดเป็นไม่ต้องการฉีดร้อยละ 8.7

 

 

กลับขึ้นด้านบน