ทปอ.เคาะสอบ TCAS ปี 65 ยกเลิกใช้คะแนน O-NET

ทปอ.เคาะสอบ TCAS ปี 65 ยกเลิกใช้คะแนน O-NET

ทปอ.เคาะสอบ TCAS ปี 65 ยกเลิกใช้คะแนน O-NET

รูปข่าว : ทปอ.เคาะสอบ TCAS ปี 65 ยกเลิกใช้คะแนน O-NET

ทปอ.ได้ข้อสรุปการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2565 หรือระบบ TCAS จะยกเลิกการใช้คะแนน O-NET เพื่อลดภาระการสอบให้มีจำนวนน้อยลง ทำให้เหลือการสอบเป็น 4 รอบ 4 รูปแบบ

วันนี้ (20 มิ.ย.2564) ที่ประชุมอธิบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ข้อสรุปแนวทางการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปี 2565 หรือ ระบบ TCAS โดยมีมติยุติการใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในการคัดเลือก เพื่อลดภาระการสอบให้มีจำนวนน้อยลง ซึ่ง TCAS ในปี 2565 จะมี 4 รอบ 4 รูปแบบ ประกอบด้วย

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ไม่ใช้คะแนนสอบ พิจารณาจากความถนัดและผลงาน
รอบที่ 2 โควตา ใช้คะแนนสอบ โดยจะคัดเลือกหลังนักเรียนจบชั้น ม.6 และมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และสาขาวิชาที่เปิดรับ
รอบที่ 3 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์เอง ไม่ใช้คะแนน O-NET
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเปิดรับในสาขาที่ผู้เรียนยังไม่เต็มจำนวน โดยใช้ TCAS บริหารสิทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน


ทั้งนี้ นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ.ระบุว่า การปรับรูปแบบครั้งนี้จะยกเลิกการรับในรอบแอดมิชชัน 2 และยกเลิกการใช้คะแนน O-NET มาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก เพราะกระทรวงศึกษาธิการต้องการปรับรูปแบบการวัดผล


ขณะเดียวกัน ทปอ.จะประสานให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งประกาศองค์ประกอบและปฏิทินการรับสมัครในแต่ละรอบภายในเดือน ส.ค.นี้ โดยยังคงเน้นหลักการสอบคัดเลือกหลังนักเรียนจบชั้น ม.6 ปลายเดือน ก.พ. รวมทั้งการปรับเนื้อหาข้อสอบเพื่อให้นักเรียนตั้งใจเรียนในห้องเรียน ลดปัญหาการเรียนกวดวิชาและลดความเหลื่อมล้ำ

 

กลับขึ้นด้านบน