กทม.คลายล็อกกิจการ-กิจกรรม 8 ประเภท เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

กทม.คลายล็อกกิจการ-กิจกรรม 8 ประเภท เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

กทม.คลายล็อกกิจการ-กิจกรรม 8 ประเภท เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

รูปข่าว : กทม.คลายล็อกกิจการ-กิจกรรม 8 ประเภท เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

กทม.ออกประกาศอย่างเป็นทางการผ่อนคลายเปิดและขยายเวลากิจการ-กิจกรรม 8 ประเภทในพื้นที่ กทม. เปิดห้องสมุด - สระว่ายน้ำ ส่วนร้านอาหารนั่งได้ถึง 23.00 น. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. เป็นต้นไป

วันนี้ (20 มิ.ย.2564) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18/2564 มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายการดำเนินการกิจการและกิจกรรม 8 ประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2.สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง โดยจำกัดจำนวนผู้เล่น เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

3.ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม และหอศิลป์

4.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ

5.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. แต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน โดยจำกัดจำนวนผู้บริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกิน ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ

6.สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือในร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

7.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ

8.การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน

กรณีเกิน 50 คน แต่ไม่เกิน 500 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐหรือในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค 

 
ทั้งนี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป 

 

 

กลับขึ้นด้านบน