ผบ.ทบ.ยืนยันทหารใหม่จะได้รับวัคซีนทุกคน

ผบ.ทบ.ยืนยันทหารใหม่จะได้รับวัคซีนทุกคน

ผบ.ทบ.ยืนยันทหารใหม่จะได้รับวัคซีนทุกคน

รูปข่าว : ผบ.ทบ.ยืนยันทหารใหม่จะได้รับวัคซีนทุกคน

ทบ.เตรียมฉีดวัคซีนให้ทหารใหม่ 1/64 ทุกนาย ควบคู่เข้มทุกมาตรการดูแลให้ปลอดCOVID-19 ย้ำนโยบายใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อบรรลุภารกิจและสร้างประโยชน์กับสังคม

วันนี้ (21 มิ.ย.2564) พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงการประชุมหน่วยทหารทั่วประเทศว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กำชับให้ทุกหน่วยยังคงรักษาระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งในระดับหน่วยทหารและกำลังพลอย่างจริงจัง และเข้มงวดต่อไป

เพื่อให้มีความปลอดภัยและมีความพร้อมในการปฏิบัติทุกภารกิจโดยเฉพาะการดูแลช่วยเหลือประชาชน

 

โดยให้ปฏิบัติตามประกาศของ ศบค.ในการปรับข้อกำหนดและผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมได้หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งทางเศษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมโรค

สำหรับการทำงานของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะการลักลอบเข้าเมืองหรือแรงงานผิดกฎหมาย ให้ขยายผลไปสู่ขบวนการหรือต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ที่ผ่านมากองทัพบกได้ปรับเพิ่มปฏิบัติการและนำเครื่องมือสิ่งอุปกรณ์มาใช้ในภารกิจการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มที่

 

สำหรับการรับทหารกองประจำการผลัด 1/2564 ที่จะเข้ามารายงานตัวในหน่วยฝึกทหารใหม่ระหว่าง 1-3 ก.ค.นี้ กองทัพบกได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านกายภาพ อาคาร สถานที่ หลักสูตรการเรียนการฝึกมาตรการป้องกันโรคการรักษาพยาบาล ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดรวมทั้งแผนการฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยฝึกทหารใหม่

 

ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับทหารใหม่ โดยให้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ทหารใหม่ก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่ระบาดหรือการสูญเสียกำลังพล โดยมอบให้ ศบค.ทบ.พิจารณาวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลนำไปฉีดให้กับทหารใหม่อย่างครบถ้วน

โดยเฉพาะทหารใหม่ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเข้าประจำการ รวมถึงการจัดสรรวัคซีนสำหรับฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ตามลำดับเพื่อให้ทหารใหม่และครอบครัวมีความมั่นใจว่ากองทัพบกได้ให้การดูแลด้านการควบคุมและป้องกันโรคโควิดให้กับทหารกองประจำการอย่างดีที่สุด

กลับขึ้นด้านบน