"เชียงใหม่" ไฟเขียว "ขาย-นั่งดื่มแอลกอฮอล์" ในร้านถึง 3 ทุ่ม

"เชียงใหม่" ไฟเขียว "ขาย-นั่งดื่มแอลกอฮอล์" ในร้านถึง 3 ทุ่ม

"เชียงใหม่" ไฟเขียว "ขาย-นั่งดื่มแอลกอฮอล์" ในร้านถึง 3 ทุ่ม

รูปข่าว : "เชียงใหม่" ไฟเขียว "ขาย-นั่งดื่มแอลกอฮอล์" ในร้านถึง 3 ทุ่ม

จ.เชียงใหม่ ผ่อนคลายมาตรการให้จำหน่ายและนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารได้ถึง 3 ทุ่ม ร้านสักและร้านเจาะผิวหนังเปิดได้

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งเรื่อง ผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว โดยแจ้งให้ทุกส่วนราชการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ทราบและดำเนินการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 84/2564 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถานที่สัก หรือ เจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเปิดดำเนินการได้ และร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ บริเวณของร้าน (ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง) ได้ไม่เกิน 21.00 น.

ขณะที่สถานที่ที่ยังคงให้ปิด ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 67/2564 ได้แก่ 1.สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด 2.โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง และ 3.ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน