เปิดชื่อบริษัท “เสาไฟฟ้าประติมากรรม” ใครได้งานจังหวัดไหน #EP03

เปิดชื่อบริษัท “เสาไฟฟ้าประติมากรรม” ใครได้งานจังหวัดไหน #EP03

เปิดชื่อบริษัท “เสาไฟฟ้าประติมากรรม” ใครได้งานจังหวัดไหน #EP03

รูปข่าว : เปิดชื่อบริษัท “เสาไฟฟ้าประติมากรรม” ใครได้งานจังหวัดไหน #EP03

เปิดตัวความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการเสาไฟประติมากรรม กับโครงการในแต่ละจังหวัด โดยจะเลือกเฉพาะจังหวัดที่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าฯ รูปปั้นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และมีงบประมาณหลายล้านบาทขึ้นไป

ความเดิม #EP01 : เปิดเผยให้เห็นงบประมาณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีรูปปั้นต่าง ๆ ทั้งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม รวม 167 โครงการ รวมใช้เงิน 899 ล้านบาท หรือ เกือบ 1 พันล้านบาท
ปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไร ! เสาไฟประติมากรรม #EP01

#EP02 : เปิดเผยรายละเอียดโครงการเสาไฟฟ้าฯ ในรายจังหวัด ทำให้เห็นว่าโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปปั้นแบบต่าง ๆ มีในจังหวัดไหนบ้าง อันดับ 1 คือ ภาคกลาง และในภาคกลางมากที่สุด อยู่ที่ อบต.ราชาเทวะ สมุทรปราการ

ทั้งนี้ใน 7 ปีที่ผ่านมา อบต.ราชาเทวะ เพียงแห่งเดียว เทงบประมาณสร้างเสาไฟฟ้าฯ 669 ล้านบาท เป็นจังหวัดเดียวที่ใช้งบประมาณมากที่สุด เมื่อเทียบกับทั้งประเทศไทย ส่วนภาคใต้ มากที่สุดอยู่ที่ จ.สงขลา 34 ล้านบาท

เปิดงบฯ เสาไฟฟ้าประติมากรรม ปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไร #EP02

 

ส่วนใน #EP03 นี้จะเปิดข้อมูลให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการเสาไฟฟ้าประติมากรรม กับโครงการในแต่ละจังหวัด โดยจะเลือกเฉพาะจังหวัดที่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าฯ รูปปั้นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และมีงบประมาณหลายล้านบาทขึ้นไป

ตัวเลขอาจมาก แต่อ่านแล้วเข้าใจได้ไม่ยาก ซึ่งเราจะเห็นว่า มีความไม่ปกติอย่างแน่นอน แต่ข้อมูลชุดนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2564 (7 ปี เท่านั้น เพราะเป็นช่วงนี้ที่ รัฐบาลมุ่งมั่นจากปฏิรูปประเทศ และจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น)

เริ่มที่ จ.กาญจนบุรี มีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม ทั้งหมด 18 โครงการ ปี ’58 มีโครงการมากที่สุด 9 โครงการ งบประมาณ 864,000 บาท ผู้ที่ได้รับงาน คือ หจก.ป.สงวนชัย บ้านโป่ง

แต่ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ปี ’59 หจก.ลี้ไพบูลย์ (1995) ได้งานเสาไฟฟ้าฯ 4,884,000 บาท (กว่า 4 ล้านบาท)

และปี ’62 หจก.จิตติชัยการโยธา ได้งานมูลค่างบประมาณ 5,356,000 บาท (กว่า 5 ล้านบาท)

จ.ชลบุรี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าฯ 10 โครงการ เมื่อดูข้อมูลเจาะไปในรายละเอียด ก็พบ บริษัท บางกอกไฟถนน (บริษัทที่ได้งานจากที่เดียวกับ อบต.ราชาเทวะ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์) ได้งานเสาไฟฟ้าฯ ที่ จ.ชลบุรี ถึง 12,431,000 (กว่า 12 ล้านบาท) ในปี ’58

นอกจากนั้น บริษัท บางกอกไฟถนน ยังได้งานเสาไฟฟ้าฯ ของ จ.ชลบุรี อย่างต่อเนื่องในปี ’61 มูลค่า 146,560 บาท และในปี ’62 มูลค่า 185,000 บาท

จ.ตาก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าฯ 2 โครงการ ทั้งนี้ หจก.จุฬาเอ็นจิเนียริ่ง พี.อาร์. ได้งานเสาไฟฟ้าฯ มูลค่า 8,174,200 (กว่า 8 ล้านบาท) ในปี ’61

อีกจังหวัดที่น่าสนใจ คือ จ.นครปฐม ปีงบประมาณ 2558-2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าฯ 4 โครงการ บจก.รุ่งทรัพย์ อิเล็คทริค แล็มพ์ เพียงเจ้าเดียวได้งาน คือในปีงบประมาณ ’58 มูลค่าโครงการ 3,740,000 (กว่า 3 ล้านบาท)

ปี ’59 มูลค่า 5,563,000 (กว่า 5 ล้านบาท) ปี’64 มูลค่า 158,000 บาท รวมทั้งหมด กว่า 9 ล้านบาท

 

จ.นราธิวาส ปีงบประมาณ 2558-2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าฯ 1 โครงการ บจก.ซีอาร์เอ็มเอ คอนซัลแตนท์ (2009) (ไทยแลนด์) จำกัด ได้งานในปี ’58 งบประมาณ 16,476,000 (กว่า 16 ล้านบาท)

จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2558-2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม 1 โครงการ บจก.บางกอกไฟถนน (มีชื่อตรงกับ บริษัทที่ได้งาน อบต.ราชาเทวะ) ได้งานในปี ’63 มูลค่าโครงการ 7,800,000 (กว่า 7 ล้านบาท)

จ.พัทลุง ปีงบประมาณ 2558-2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม 4 โครงการ มีผู้ประกอบการที่ได้งานเสาไฟฟ้าฯ มี 2 แห่ง คือ บจก.ศิลป์ ปูน ปั้น และ หจก.ทุ่งยาวการค้า แต่น่าสนใจที่ หจก.ทุ่งยาวการค้า ได้งานในปีงบประมาณ ’64 มูลค่า 19,490,000 (กว่า 19 ล้านบาท)

จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2558-2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม 3 โครงการ บจก.เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ ได้งานในปี ’59 มูลค่า 14,770,000 (กว่า 14 ล้านบาท)

 

จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2558-2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม 4 โครงการ มูลค่างบประมาณ ซึ่งมากที่สุดในภาคใต้ รวม 34 ล้านบาท ทั้งนี้ หจก.สารคามการไฟฟ้า กิจการเดียว ได้งานมูลค่า 33,384,000 (กว่า 33 ล้านบาท) ในปีงบประมาณ ’63

จ.สระแก้ว ปีงบประมาณ 2558-2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม 1 โครงการ บจก.แสงมิตร อีเลคตริค ได้งานในปีงบประมาณ ’64 มูลค่า 9,688,000 (กว่า 9 ล้านบาท)

จ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2558-2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม 1 โครงการ บจก.แสงมิตร อีเลคตริค บริษัทเดียวกับที่ได้งานใน จ.สระแก้ว ได้งานในปีงบประมาณ ’64 ปีเดียวกันกับจ.สระแก้ว มูลค่า 9,919,000 (เกือบ 10 ล้านบาท)

และจังหวัดที่ใช้งบประมาณได้โดดเด่นที่สุด คือ อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2558-2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมมากที่สุด เมื่อเทียบกับทุกจังหวัด คือ 8 โครงการ งบประมาณ รวม 669,650,000 (เกือบ 7 ร้อยล้านบาท)

 

บจก.บางกอกไฟถนน ผู้ประกอบการเพียงเจ้าเดียว ได้งานแบ่งเป็นงบประมาณแต่ละปี ดังนี้

ปี ’62 = 198,840,000 (เกือบ 2 ร้อยล้านบาท)
ปี ’63 = 215,580,000 (กว่า 2 ร้อยล้านบาท)
ปี ’64 = 255,230,000 (กว่า 2 ร้อยล้านบาท)

*** หมายเหตุ ยังมีอีกหลายจังหวัด แต่ที่ไม่ได้เขียนถึง เนื่องจากใช้งบประมาณไม่มาก แต่ถึงแม้ใช้งบประมาณไม่มากจนเกินไป แต่ก็เป็นโครงการเสาไฟฟ้ารูปปั้นประติมากรรมแทบทั้งสิ้น

ติดตาม #EP04 : จะไปดูว่า บริษัท บจก.บางกอกไฟถนน ซึ่งถือได้ว่า มีผลงานโครงการเสาไฟฟ้ามากที่สุด และได้รับงบประมาณสูงสุด เมื่อเทียบกับทั้งประเทศ ได้งานไปมากน้อยแค่ไหน และทำไม เป็นแบบนั้น ?

ที่มาข้อมูล : จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง

กลับขึ้นด้านบน