กรีนพีซยื่น 400,000 รายชื่อถึงนายกฯ คัดค้านไทยเข้าร่วม CPTPP

กรีนพีซยื่น 400,000 รายชื่อถึงนายกฯ คัดค้านไทยเข้าร่วม CPTPP

กรีนพีซยื่น 400,000 รายชื่อถึงนายกฯ คัดค้านไทยเข้าร่วม CPTPP

รูปข่าว : กรีนพีซยื่น 400,000 รายชื่อถึงนายกฯ คัดค้านไทยเข้าร่วม CPTPP

กรีนพีซประเทศไทย ยื่นรายชื่อประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP กว่า 400,000 คน ให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจยุติการเข้าร่วม CPTPP

วันนี้ (22 มิ.ย.2564) กรีนพีซประเทศไทย นำบอลลูนสีเขียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ซึ่งมีรายชื่อประชาชนมากกว่า 400,000 คน ที่ลงชื่อคัดค้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของกรีนพีซประเทศไทย และ Change.org ไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจยุติการเข้าร่วมความตกลง ที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)

 

ทั้งนี้ กรีนพีซประเทศไทย ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกพร้อมข้อเรียกร้องที่ชัดเจนจากประชาชนต่อรัฐบาล ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ โดยนายกรัฐมนตรีต้องยุติการเข้าร่วม CPTPP เพื่อปกป้องสิทธิของเกษตรกร สิทธิของผู้บริโภค ความมั่นคงทางอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ตลอดจนการเข้าถึงยา การสาธารณสุข และระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ

นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการกรีนพีซประเทศไทย เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีต้องยกเลิกการเข้าร่วม CPTPP อย่างถาวรในทันที เพราะได้ไม่คุ้มเสีย คนไทยต้องแบกต้นทุนสูง ความตกลง CPTPP เป็นเพียงแผนยุทธศาสตร์ที่ขยายอำนาจของบรรษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ แลกกับการล่มสลายของวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนในประเทศไทย

กรีนพีซประเทศไทย เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ยกเลิกการเข้าร่วม CPTPP อย่างถาวร เพราะเห็นว่าจะมีผลเสียมากกว่า

 

หลังจากสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจาก Trans Pacific Partnership (TPP) ในปี 2560 มีการรีแบรนด์ TPP ภายใต้ชื่อ CPTPP โดยรัฐภาคีที่เหลืออีก 11 ประเทศ (TPP-11) และเจรจากันใหม่นานกว่าหนึ่งปี ขณะนี้มีเพียง 6 ประเทศเท่านั้นที่ให้สัตยาบัน ในที่สุดความตกลง CPTPP มีผลบังคับใช้ในเดือน ธ.ค.2561 รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมความตกลงนี้ แต่วิฤตแห่งความชอบธรรมของการบริหารงาน ซึ่งขยายเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้เกิดคำถามว่า ผู้นำของไทยจะแลกผลกระทบอย่างมากและกว้างขวางที่จะตกอยู่กับประชาชนเพียง เพื่อเข้าร่วมความตกลงทางการค้านี้หรือ

 

กลับขึ้นด้านบน