แพทย์ผิวหนังยังไม่สรุป ฉีดวัคซีนโควิดสาเหตุป่วย "งูสวัด"

แพทย์ผิวหนังยังไม่สรุป ฉีดวัคซีนโควิดสาเหตุป่วย "งูสวัด"

แพทย์ผิวหนังยังไม่สรุป ฉีดวัคซีนโควิดสาเหตุป่วย "งูสวัด"

รูปข่าว : แพทย์ผิวหนังยังไม่สรุป ฉีดวัคซีนโควิดสาเหตุป่วย "งูสวัด"

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง ชี้การเกิดโรคงูสวัดหลังการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 พบได้ไม่บ่อย และอาจไม่ใช่สาเหตุจากวัคซีนโดยตรง เนื่องจากโรคงูสวัดเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อยอยู่แล้ว

วันนี้ (23 มิ.ย.2564) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การเกิดโรคงูสวัดหลังฉีดวัคซีน COVID-19 โดยระบุว่า การกระตุ้นให้เป็นโรคงูสวัดหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 นั้นพบได้ไม่บ่อย ข้อมูล ณ เวลานี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่า การเกิดโรคงูสวัดตามหลังการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 มีสาเหตุเกิดจากวัคซีนมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้เกิดการกระตุ้นของเชื้อไวรัส varicella หรือว่าเป็นเหตุบังเอิญที่พบร่วมกัน เนื่องจากโรคงูสวัดเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อย ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังมีความคิดเห็นว่า การได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 นั้นมีผลดีมากกว่าผลเสีย

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า การเกิดการกระตุ้นของไวรัส varicella ที่ทำให้เกิดโรคงูสวัดนั้น มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ป่วยที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ยาเคมีบำบัด การเกิดโรคงูสวัดตามหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 นั้น ข้อมูลขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผลจากวัคซีนจริงหรือไม่ เพราะโรคงูสวัดเกิดเองได้อยู่แล้ว

การรายงานการเกิดโรคงูสวัดตามหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 มีประปรายในต่างประเทศ โดยที่ส่วนใหญ่เป็นการรายงานในการเกิดโรคงูสวัดหลังจากได้รับวัคซีนประเภทที่ใช้สารพันธุกรรม (mRNA vaccines) โดยมีรายงานทั้งการเกิดโรคงูสวัดหลังได้วัคซีนทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 นอกจากนี้ ยังไม่มีคำแนะนำให้งดวัคซีนเข็มที่ 2 หากเกิดโรคงูสวัดหลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรก เพราะการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 นั้นมีผลดีมากกว่าผลเสีย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า การรักษาโรคงูสวัดมีทั้งการรักษาตามอาการและการรักษาร่วมกับการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อช่วยให้การหายของโรคเร็วขึ้น หากสงสัยว่าเป็นโรคงูสวัด แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากการรักษาในช่วงแรกของโรคมีผลการรักษาที่ดีกว่า

โรคงูสวัด คืออะไร ?

โรคงูสวัดเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส varicella ซึ่งเป็นเชื้อเดียวกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคสุกใส และเป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับไวรัสเริม

โดยที่ผู้ป่วยเมื่อเป็นโรคสุกใสแล้วเมื่อหายจากโรค เชื้อไวรัสจะเข้าไปซ่อนในปมประสาท และจะถูกกระตุ้นเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ ซึ่งไวรัสจะมีการแบ่งตัวทำให้การปล่อยเชื้อไวรัสออกมาตามแนวเส้นประสาท จะมีอาการแสดงเบื้องต้นคือปวดแสบปวดร้อนที่ผิวหนังซึ่งถูกควบคุมโดยแนวเส้นประสาทนั้น

ต่อมาจะมีผื่นแดงตามด้วยตุ่มน้ำในลักษณะเป็นกลุ่มเรียงตัวตามแนวเส้นประสาท โดยที่ตุ่มน้ำสามารถกลายเป็นตุ่มหนองและแตกเป็นแผล หรือเป็นสะเก็ดตามมาได้ หลังจากอาการทางผิวหนังหายแล้ว อาจมีอาการปวดเรื้อรังในผู้ป่วยบางราย รวมถึงอาจมีแผลเป็นตามหลังได้กลับขึ้นด้านบน