ร้อง “ขนส่งฯ” ปรับ 5 เงื่อนไขรถแท็กซี่เก่า หวังช่วยลดต้นทุน

ร้อง “ขนส่งฯ” ปรับ 5 เงื่อนไขรถแท็กซี่เก่า หวังช่วยลดต้นทุน

ร้อง “ขนส่งฯ” ปรับ 5 เงื่อนไขรถแท็กซี่เก่า หวังช่วยลดต้นทุน

รูปข่าว : ร้อง “ขนส่งฯ” ปรับ 5 เงื่อนไขรถแท็กซี่เก่า หวังช่วยลดต้นทุน

นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขอปรับเงื่อนไขรถแท็กซี่เก่า 5 ข้อ เพื่อลดต้นทุน และขอความเป็นธรรมในการแข่งขัน หลังรัฐเร่งคลอดกฎกระทรวงเรียกรถส่วนบุคคลผ่านแอปฯ ถูกกฎหมาย

วันนี้ (23 มิ.ย.2564) นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย เข้ายื่นหนังสือถึงนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เรื่องขอให้แก้ไขหลักเกณฑ์ระเบียบว่าด้วยเรื่องแท็กซี่มิเตอร์ เนื่องจากตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกิน 7 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในประกาศกฎกระทรวงดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อแท็กซี่ในระบบเดิม เพราะตามประกาศฉบับใหม่นี้ทำให้การลงทุน ตัวรถแท็กซี่คันต่อคัน ระหว่างรถยนต์ส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ใหม่ และและรถแท็กซี่มิเตอร์เดิมตามหลักเกณฑ์เก่า เพื่อให้รถแท็กซี่ทั้ง 2 ชนิดสามารถประกอบการและแข่งขันได้อย่างยุติธรรม เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกทบทวนพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์เดิมของรถแท็กซี่มิเตอร์เก่าเพื่อลดต้นทุน ดังนี้

1.การจดทะเบียนและการหมดอายุใช้งานให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับรถส่วนบุคคลที่ใช้จดทะเบียนใหม่

2.กำหนดอัตราค่าโดยสาร ขอให้เพิ่มทางเลือกนอกเหนือจากอัตราที่กำหนดในมิเตอร์สามารถใช้ระบบคำนวนตามแอปพลิเคชันลักษณะเดียวกับรถส่วนบุคคลที่นำมาใช้

3.ขอให้กวดขันกับแท็กซี่รูปแบบใหม่ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัดและลดช่องว่างที่ทำให้รถรูปแบบใหม่หลักเลี่ยงกฎหมาย

4.ขอให้ผู้แทนรถแท็กซี่มิเตอร์รูปแบบเดิมเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องแอปฯ ที่นำมาใช้บังคับทั้งรูปแบบของซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์ และแนวทางปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียง

5.ขอให้ส่งเสริมผู้ประกอบการแท็กซี่รูปแบบเดิม มาใช้รถใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อลดมลพิษและต้นทุนเชื้อเพลิง โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขึ้นมาใหม่ เพื่อเอื้อต่อการลงทุนประกอบการในอนาคต เนื่องจากต้นทุนรถมีราคาสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันที่มาใช้เป็นรถแท็กซี่

ทั้งนี้ หวังว่าจะได้รับพิจารณาสิ่งที่ร้องขอเพื่อประโยชน์ต่อการแข่งขัน พัฒนาอย่างมีคุณภาพตามหลักสากล และสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ

 

กลับขึ้นด้านบน