สมุทรปราการ พบติดโควิดรายวันเพิ่ม 501 คน เหลือว่าง 477 เตียง

สมุทรปราการ พบติดโควิดรายวันเพิ่ม 501 คน เหลือว่าง 477 เตียง

สมุทรปราการ พบติดโควิดรายวันเพิ่ม 501 คน เหลือว่าง 477 เตียง

รูปข่าว : สมุทรปราการ พบติดโควิดรายวันเพิ่ม 501 คน เหลือว่าง 477 เตียง

สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด หลังยอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มอีก 501 คน ขณะที่วานนี้ (22 มิ.ย.64) สสจ.รายงานจำนวนเตียงผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนเหลือว่างอยู่ 477 เตียง

วันนี้ (23 มิ.ย.2564) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ล่าสุด เวลา 13.00 น. พบผู้ติดเชื้อใหม่ 501 คน แบ่งเป็นพบในพื้นที่ 476 คน กระจายใน อ.เมืองสมุทรปราการ 292 คน อ.พระประแดง 38 คน อ.บางพลี 379 คน อ.พระสมุทรเจดีย์ 22 คน อ.บางเสาธง 54 คน และ อ.บางบ่อ 12 คน เป็นผู้ที่ส่งมารักษาต่อใน จ.สมุทรปราการ 25 คน รวมผู้ป่วยสะสม 14,491 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมเสียชีวิตสะสม 137 คน 

 
ขณะที่ ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ รายงานข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรค COVID-19 จ.สมุทรปราการ ณ วันที่ 22 มิ.ย.2564 พบว่า โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมี 358 เตียง คงเหลือ 21 เตียง โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (Hospitel และ Field Hospital) 1,708 เตียง คงเหลือ 426 เตียง

โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ 201 เตียง คงเหลือ 16 เตียง (ไม่มี Hospitel) โรงพยาบาลเอกชน 1,499 เตียง คงเหลือ 13 เตียง และ Hospitel โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง 1,038 เตียง คงเหลือ 1 เตียง

 

 

กลับขึ้นด้านบน