ซิโนฟาร์มล็อตแรก 1 ล้านโดส ผ่านการรับรองแล้ว

ซิโนฟาร์มล็อตแรก 1 ล้านโดส ผ่านการรับรองแล้ว

ซิโนฟาร์มล็อตแรก 1 ล้านโดส ผ่านการรับรองแล้ว

รูปข่าว : ซิโนฟาร์มล็อตแรก 1 ล้านโดส ผ่านการรับรองแล้ว

วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรก 7 รุ่นการผลิต จำนวน 1 ล้านโดส ที่จัดหาผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขณะนี้ผ่านการรับรองคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว

วันนี้ (23 มิ.ย.2564) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับตัวอย่างวัคซีนของซิโนฟาร์ม ที่มีชื่อทางการค้าว่า COVILO จำนวน 7 รุ่นการผลิต ในวันที่ 21 มิ.ย. หลังจากมาถึงประเทศไทยในวันที่ 20 มิ.ย. เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ หลังจากได้รับตัวอย่าง ทางสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เร่งทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทันที ซึ่งจะต้องพิจารณาตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ,ข้อมูลกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต และข้อมูลอุณหภูมิการขนส่ง

 

ผลการพิจารณาพบว่า วัคซีนทั้ง 7 รุ่นการผลิต มีกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพที่สอดคล้องตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และอุณหภูมิการขนส่งวัคซีนอยู่ในช่วงความเย็นที่เหมาะสมกับการรักษาสภาพความคงตัวของวัคซีน
ผ่านเกณฑ์การรับรองรุ่นการผลิตของประเทศ

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนทั้ง 7 รุ่นการผลิต จำนวนรวม 1 ล้านโดส ในวันที่ 22 มิ.ย.เพื่อให้สามารถนำไปใช้ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน เข้าถึงวัคซีนอย่างทันการณ์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ล็อตแรก 1 ล้านโดสถึงไทยแล้ว

"หมอนิธิ" ชี้แจงนำเข้า "ซิโนฟาร์ม" เป็นวัคซีนทางเลือก

 

กลับขึ้นด้านบน