รัฐสภารับหลักการร่างแก้ไข รธน. ปมแก้ระบบเลือกตั้งฉบับ ปชป.

รัฐสภารับหลักการร่างแก้ไข รธน. ปมแก้ระบบเลือกตั้งฉบับ ปชป.

รัฐสภารับหลักการร่างแก้ไข รธน. ปมแก้ระบบเลือกตั้งฉบับ ปชป.

รูปข่าว : รัฐสภารับหลักการร่างแก้ไข รธน. ปมแก้ระบบเลือกตั้งฉบับ ปชป.

รัฐสภารับหลักการร่างแก้ไข รธน. กรณีแก้ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ที่เสนอโดย “ประชาธิปัตย์” ไม่รับร่างแก้ไข รธน. ที่เสนอโดย "พลังประชารัฐ" และพรรคอื่น และตีตกปมตัดอำนาจ ส.ว. ร่วมโหวตเลือกนายกฯ

วันนี้ (24 มิ.ย.2564) ที่ประชุมรัฐสภา พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 13 ฉบับ ที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐ, สามพรรคร่วมรัฐบาล, พรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล ซึ่งใช้เวลาพิจารณาในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. กระทั่งวันนี้ เวลาประมาณ 17.00 น. ที่ประชุมสภาได้เริ่มการลงมติโดยการขานชื่อและสิ้นสุดการลงมติในเวลา 23.25 น. มีมติดังนี้

ร่างฯ ที่ 1 เห็นด้วย 334 คะแนน ไม่เห็นด้วย 199 คะแนน งดออกเสียง 173 คะแนน ไม่ผ่านกระบวนการรับหลักการ

ร่างฯ ที่ 2 เห็นด้วย 399 คะแนน ไม่เห็นด้วย 136 คะแนน งดออกเสียง 171 คะแนน ไม่ผ่านกระบวนการรับหลักการ

ร่างฯ ที่ 3 เห็นด้วย 376 คะแนน ไม่เห็นด้วย 89 คะแนน งดออกเสียง 241 คะแนน ไม่ผ่านกระบวนการรับหลักการ

ร่างฯ ที่ 4 เห็นด้วย 455 คะแนน ไม่เห็นด้วย 101 คะแนน งดออกเสียง 150 คะแนน ไม่ผ่านกระบวนการรับหลักการ

ร่างฯ ที่ 5 เห็นด้วย 327 คะแนน ไม่เห็นด้วย 150 คะแนน งดออกเสียง 229 คะแนน ไม่ผ่านกระบวนการรับหลักการ

ร่างฯ ที่ 6 เห็นด้วย 454 คะแนน ไม่เห็นด้วย 86 คะแนน งดออกเสียง 166 คะแนน ไม่ผ่านกระบวนการรับหลักการ

ร่างฯ ที่ 7 เห็นด้วย 476 คะแนน ไม่เห็นด้วย 78 คะแนน งดออกเสียง 152 คะแนน ไม่ผ่านกระบวนการรับหลักการ

ร่างฯ ที่ 8 เห็นด้วย 469 คะแนน ไม่เห็นด้วย 75 คะแนน งดออกเสียง 162 คะแนน ไม่ผ่านกระบวนการรับหลักการ

ร่างฯ ที่ 9 เห็นด้วย 415 คะแนน ไม่เห็นด้วย 102 คะแนน งดออกเสียง 189 คะแนน ไม่ผ่านกระบวนการรับหลักการ

ร่างฯ ที่ 10 เห็นด้วย 431 คะแนน ไม่เห็นด้วย 97 คะแนน งดออกเสียง 178 คะแนน ไม่ผ่านกระบวนการรับหลักการ

ร่างฯ ที่ 11 เห็นด้วย 461 คะแนน ไม่เห็นด้วย 96 คะแนน งดออกเสียง 149 คะแนน ไม่ผ่านกระบวนการรับหลักการ

ร่างฯ ที่ 12 เห็นด้วย 457 คะแนน ไม่เห็นด้วย 82 คะแนน งดออกเสียง 167 คะแนน ไม่ผ่านกระบวนการรับหลักการ

ร่างฯ ที่ 13 เห็นด้วย 552 คะแนน ไม่เห็นด้วย 24 คะแนน งดออกเสียง 130 คะแนน รับหลักการ

ทั้งนี้ เท่ากับว่ารัฐสภาเห็นชอบในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นการแก้ไขระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐที่มี 13 มาตรา 5 ประเด็น ถูกตีตก เช่นเดียวกับพรรคอื่น

ขณะที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล ที่เสนอให้ตัดอำนาจ ส.ว. ร่วมโหวตเลือกนายกฯ ถูกตีตกเช่นกัน

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่จะพิจารณาแก้ไขถ้อยคำในรายมาตรา ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 ต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน