ตั้ง กมธ.45 คนแปรญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ตั้ง กมธ.45 คนแปรญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ตั้ง กมธ.45 คนแปรญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : ตั้ง กมธ.45 คนแปรญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

รัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษา 45 คน พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ โดยให้แปรญัตติ 15 วัน ประชุมนัดแรกในสัปดาห์หน้า

วันนี้ (25 มิ.ย.2564) ที่ประชุมรัฐสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ … พ.ศ. … จำนวน 45 คน เป็น ส.ส. 30 คน ส.ว.15 คน ให้แปรญัตติ 15 วัน โดยมีรายชื่อดังนี้

ส.ว.จำนวน 15 คน

นายกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ,นายกิตติ วะสีนนท์,นายคำนูณ สิทธิสมาน,นายจเด็จ อินสว่าง, นายเจตน์ ศิรธรานนท์,นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม,นายถวิล เปลี่ยนศรี, พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์, พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์,นายมหรรณพ เดชพิทักษ์,นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล,นายสมชาย แสวงการ,นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์,พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล,นายประสิทธิ์ ปทุมมารักษ์

ส.ส.จำนวน 30 คน

พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 8 คน นายไพบูลย์ นิติตะวัน, นายรงค์ บุญสวยขวัญ,นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์,นายสมศักดิ์ คุณเงิน,นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ,นายพรชัย ตระกูลวรานนท์,นายจักรพันธ์ พรนิมิตร และนายวิรัช รัตนเศรษฐ

พรรคเพื่อไทย จำนวน 8 คน คือ นายสุทิน คลังแสง,นายชลน่าน ศรีแก้ว ,นายองอาจ วงษ์ประยูร,นายสมบัติ ศรีสุรินทร์,นายนิรมิต สุจารี,นายจตุพร เจริญเชื้อ,นายสมคิด เชื้อคง และนายสงวน พงษ์มณี

พรรคภูมิใจไทย จำนวน 4 คน นายศุภชัย ใจสมุทร,นายฐิตินันท์ แสงนาค,นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ และนายคารม พรพลกลาง

พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 3 คน นายบัญญัติ บรรทัดฐาน,นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ,
นายชัยชนะ เดชเดโช

พรรคก้าวไกล จำนวน 3 คน คือ นายรังสิมันต์ โรม ,นายปดิพัทธ์ สันติภาดา และนายธีรัจชัย พันธุมาศ

พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 1 คน นายนิกร จำนง

พรรคเสรีรวมไทย จำนวน1 คน น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา

พรรคประชาชาติ จำนวน 1 คน นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ

พรรคเศรษฐกิจใหม่ จำนวน 1 คน นายสุภดิช อากาศฤกษ์

ทั้งนี้จะมีการประชุมนัดแรกในสัปดาห์หน้า 

 

กลับขึ้นด้านบน