สธ.เตรียมออกแนวทางดูแลตัวเองที่บ้านระหว่างรอเตียง

สธ.เตรียมออกแนวทางดูแลตัวเองที่บ้านระหว่างรอเตียง

สธ.เตรียมออกแนวทางดูแลตัวเองที่บ้านระหว่างรอเตียง

รูปข่าว : สธ.เตรียมออกแนวทางดูแลตัวเองที่บ้านระหว่างรอเตียง

จนถึงขณะนี้ปัญหาการครองเตียงของผู้ป่วยวิกฤติ ยังเป็นเรื่องหนักสำหรับทีมแพทย์ เตียงไอซียูเหลือไม่ถึง 30 เตียง ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข หารือแนวทางดูแลตัวเองที่บ้าน ระหว่างรอเตียง ในผู้ป่วยที่คัดกรองแล้ว ไม่มีอาการ นำร่องกรุงเทพและปริมณฑล

วันนี้ (27 มิ.ย.2564 ) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เตรียมออกแนวทางดูแลตัวเองที่บ้านระหว่างรอเตียง เฉพาะกลุ่มที่คัดกรองแล้วไม่มีอาการ หรือ Home Isolation ไม่มีปัญหาเรื่องการแยกตัว จะให้ปรอทวัดไข้ ที่วัดออกซิเจน เพื่อติดตามอาการเบื้องต้น

 

บางรายที่มีปัจจัยเสี่ยงแต่ไม่มีอาการจะให้กินยาฟาวิพิราเวียร์ หรือ หากสบายดีไม่มีอาการก็จะให้กินฟ้าทะลายโจร โดยจะติดตามอาการผ่านวิดีโอคอล รวมทั้งเยี่ยมบ้าน ซึ่งจะประสานภาคประชาสังคมร่วมติดตามดูแลผู้ป่วยส่วนรายใดที่จำเป็นก็จะเร่งประสานหาเตียงให้เร็ว

 

แนวทางดังกล่าวจะใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีปัญหาเตียงก่อน โดยเรื่องนี้ได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนแพทย์แล้ว

ส่วน สถานการณ์เตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ยังมีผู้ป่วยที่รอเตียงอยู่บ้านจำนวนมาก ข้อมูลจากสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 พบว่า มีผู้ป่วยรอเตียงอยู่ 400-500 คน

 

ขณะที่ภาพรวมเตียง ณ วันที่ 25 มิ.ย.2564 การครองเตียงไอซียูมากถึงร้อยละ 90 เหลือว่าง 27 เตียง ขณะที่ ห้องความดันลบ เหลือ 38 เตียง / Hospitel ว่าง 3,063 เตียง และเตียงสนาม เหลืออยู่กว่า 5,000เตียง

อธิบดีกรมการแพทย์ ย้ำว่า การบริหารจัดการเตียงต้องปรับกันไปตามสถานการณ์ ขณะนี้ทุกส่วนต้องช่วยกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อ รัฐต้องเข้มมาตรการ ประชาชนมีส่วนร่วม และระบบควบคุมโรคในทุกระดับต้องเข้มแข็ง ก็เชื่อว่าสถานการณ์เตียงจะเริ่มดีขึ้น

 

 

กลับขึ้นด้านบน