ทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว 2,898 ล้านโดส ไทยฉีดวัคซีนสะสม 9 ล้านโดส

ทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว 2,898 ล้านโดส ไทยฉีดวัคซีนสะสม 9 ล้านโดส

ทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว 2,898 ล้านโดส ไทยฉีดวัคซีนสะสม 9 ล้านโดส

รูปข่าว : ทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว 2,898 ล้านโดส ไทยฉีดวัคซีนสะสม 9 ล้านโดส

อว.เผยทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว 2,898 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดวัคซีนทุกประเทศกว่า 85.375 ล้านโดส "สิงคโปร์" ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค ส่วนไทยเพิ่งฉีดวัคซีน 9 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีน COVID-19 ทั่วโลกแล้ว 2,898 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 43.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่า อิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกา มีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุด 322 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 152 ล้านคน ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส

 

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 85.375 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (50.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุด 40.224 ล้านโดส

สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย.2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 9,055,141 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 46.7%  ส่วนการฉีดวัคซีนทั่วโลก จำนวน 2,898 ล้านโดส แบ่งรายงานสถิติดังนี้

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย

ณ วันที่ 27 มิ.ย.2564 จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 10,600,000 โดส จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 9,055,141 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

 • เข็มแรก 6,475,826 โดส (9.7% ของประชากร)
 • เข็มสอง 2,579,315 โดส (3.9% ของประชากร)

 

2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 27 มิ.ย.2564 พบว่าประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 9,055,141 โดส

อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 218,411 โดส/วัน ประกอบด้วย

วัคซีน AstraZeneca

 • เข็มแรก 2,988,2598 โดส
 • เข็มสอง 57,132 โดส

วัคซีน Sinovac

 • เข็มแรก 3,486,362 โดส
 • เข็มสอง 2,522,183 โดส

 

 

3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

 • 93.54% ไม่มีผลข้างเคียง
 • 6.46% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
 • ปวดกล้ามเนื้อ 1.55%
 • ปวดศีรษะ 1.15%
 • ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.83%
 • เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.75%
 • ไข้ 0.51%
 • คลื่นไส้ 0.35%
 • ท้องเสีย 0.23%
 • ผื่น 0.19%
 • ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.15%
 • อาเจียน 0.09%
 • อื่น ๆ 0.66%

 

4. การฉีดวัคซีน COVID-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มแรก 105.2% เข็มสอง 93.4%
 • อสม. เข็มแรก 27.8% เข็มสอง 14.7%
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มแรก 9.7% เข็มสอง 0.5%
 • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มแรก 11.6% เข็มสอง 2.6%
 • เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มแรก 31.3% เข็มสอง 19.1%
 • ประชาชนทั่วไป เข็มแรก 10.6% เข็มสอง 4.2%

รวม เข็มแรก 13% เข็มสอง 5.2%

 

5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มแรก และเข็มสอง แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มแรก 20.55% เข็มสอง 7.38% ประกอบด้วย
  กรุงเทพฯ เข็มแรก 28.11% เข็มสอง 9.67%
 • สมุทรสาคร เข็มแรก 17.83% เข็มสอง 11.63%
 • นนทบุรี เข็มแรก 16.08% เข็มสอง 6.80%
 • สมุทรปราการ เข็มแรก 13.80% เข็มสอง 3.35%
 • ปทุมธานี เข็มแรก 8.78% เข็มสอง 3.22%
 • นครปฐม เข็มแรก 5.19% เข็มสอง 1.46%

จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มแรก 5.24% เข็มสอง 2.03%

 • ภูเก็ต เข็มแรก 65.25% เข็มสอง 52.24%
 • ระนอง เข็มแรก 22.37% เข็มสอง 6.37%
 • สุราษฎร์ธานี เข็มแรก 10.35% เข็มสอง 5.52%
 • เกาะสมุย เข็มแรก 46.05% เข็มสอง 38.84%
 • เกาะเต่า เข็มแรก 19.70% เข็มสอง 11.82%
 • เกาะพะงัน เข็มแรก 10.46% เข็มสอง 6.16%
 •  

6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 85,375,720โดส ได้แก่

 •  อินโดนีเซีย  40,224,794 โดส (9.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
 • ฟิลิปปินส์  9,542,612 โดส (6.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
 • ไทย  9,055,141 โดส (9.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
  4. มาเลเซีย จำนวน 7,226,949 โดส (15.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 • กัมพูชา จำนวน 6,729,736 โดส (23%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
 • สิงคโปร์ จำนวน 5,029,006 โดส (50.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
 • เวียดนาม จำนวน 3,087,580 โดส (3.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
 • เมียนมา จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
 • ลาว จำนวน 1,408,531โดส (12,0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
 • บรูไน จำนวน 76,471โดส (14.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

 • เอเชียและตะวันออกกลาง 62.1%
 • อเมริกาเหนือ 14.5%
 • ยุโรป 15.54%
 • ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 5.94%
 • แอฟริกา 1.62%
 • โอเชียเนีย 0.3%

 

8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศ 

ลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

 • จีน จำนวน 1,143.81 ล้านโดส (40.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
 • สหภาพยุโรป จำนวน 350.49 ล้านโดส (39.5%)
 • สหรัฐอเมริกา จำนวน 322.12 ล้านโดส (50.3%)
 • อินเดีย จำนวน 321.14 ล้านโดส (11.7%)

9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด

มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (70.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
 • บาห์เรน (67.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
 • มัลดีฟส์ (67.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
 • อิสราเอล (59.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 • ชิลี (58.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 • สหราชอาณาจักร (57.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
 • มองโกเลีย (54.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V )
 • กาตาร์ (53.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
 •  อุรุกวัย (53.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinovac)
 • ฮังการี (52.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

 

 

กลับขึ้นด้านบน