กรมท่าอากาศยาน เปิดรับ พนง.ราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับ พนง.ราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับ พนง.ราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา

รูปข่าว : กรมท่าอากาศยาน เปิดรับ พนง.ราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เตรียมเปิดรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา ทำงานในสนามบินภูมิภาค เงินเดือน 18,000 บาท สัญญาจ้าง 1 ปี เริ่มเปิดสมัคร 1-7 ก.ค.นี้ เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างช่วยเหลือให้สอบได้

วันนี้ (28 มิ.ย.2564) รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ระบุว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดี ทย. ลงนามออกประกาศกรมท่าอากาศยานผ่านทางเว็บไซต์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา

โดยมีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง และกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ในระยะสั้น 1 ปี ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน หรือไม่เกินวันที่ 30 ก.ย.2565

ในส่วนของ ทย. จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัด ทย. จำนวน 6 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 140 อัตรา ประกอบด้วย 1.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 17 อัตรา 2.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 71 อัตรา 3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 อัตรา 4.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 8 อัตรา 5.ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 8 อัตรา และตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 26 อัตรา

สำหรับการสมัครคัดเลือกนั้น สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  เว็บไชต์ของกรมทำอากาศยาน https://airports.thaljobjob.com หรือ www.airports.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน" ตั้งแต่วันที่ 1-7 ก.ค.นี้ ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 30 บาท (ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเตอร์เน็ต) ที่เคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-8 ก.ค.2564 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

เตือนอย่าเชื่อคนแอบอ้างช่วยเหลือได้

ขณะเดียวกัน ทย. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 13 ก.ค.นี้ ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมท่าอากาศยาน และที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com หรือ www.airports.go.th

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์แล้วเสร็จ ทย. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ช่องทางเดียวกับการประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ โดยจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ระยะเวลา 1 ปี หรือไม่เกินวันที่ 30 ก.ย.2565 ซึ่งบัญชีดังกล่าวกำหนดให้ใช้สำหรับการบรรจุเข้ารับการปฏิบัติงานพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ทย. ยืนยันว่า การเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งต่างๆ กรมท่าอากาศยาน มีกฎ ระเบียบ และวิธีการที่รัดกุม โปร่งใส เป็นธรรมทุกขั้นตอน หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบได้ ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ขออย่าหลงเชื่อ และหากพบว่ามีผู้แอบอ้างดังกล่าวให้แจ้ง ทย.เพื่อจะได้ดำเนินการโดยเด็ดขาด

 

 

กลับขึ้นด้านบน