เคาะ! ฉีดโมเดอร์นา 2 เข็ม 3,400 บาท จ่ายเงินจองล่วงหน้า 1 ก.ค.

เคาะ! ฉีดโมเดอร์นา 2 เข็ม 3,400 บาท จ่ายเงินจองล่วงหน้า 1 ก.ค.

เคาะ! ฉีดโมเดอร์นา 2 เข็ม 3,400 บาท จ่ายเงินจองล่วงหน้า 1 ก.ค.

รูปข่าว : เคาะ! ฉีดโมเดอร์นา 2 เข็ม 3,400 บาท จ่ายเงินจองล่วงหน้า 1 ก.ค.

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กำหนดอัตราให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม ราคา 3,400 บาท เริ่มเก็บเงินจองล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ส่วนส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ตามกำหนดเดิมช่วงเดือน ต.ค.นี้

วันนี้ (29 มิ.ย.2564) ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยหลังการหารือร่วมกับสมาชิกว่าที่ประชุมเห็นร่วมกำหนดอัตราให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาทต่อเข็ม อัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ และเป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าบริการ และค่าประกันวัคซีนทั้งหมดแล้ว

ขณะที่การส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมในช่วงต้นไตรมาส 4 หรือในช่วงเดือน ต.ค. ทั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชนจะเริ่มเรียกเก็บเงินกับลูกค้าที่จองไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป เพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่นอนในการสั่งจองวัคซีนของโมเดอร์นากับทางองค์การเภสัชกรรม ในขณะที่ทางโรงพยาบาลเอกชน จะต้องชำระเงินกับทางองค์การเภสัชกรรมภายในสิ้นเดือน ก.ค.

ก่อนหน้านี้ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้กำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" ราคาเข็มละ 1,900 บาท หรือครบ 2 โดส จำนวน 2 เข็ม ราคา 3,800 บาท เป็นราคารวมค่าวัคซีนและค่าบริการของโรงพยาบาล ควบค่าประกันวัคซีนโควิด-19 โดยทุกโรงพยาบาลจะใช้อัตราเดียวกันทั้งหมด

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน