ทบ.ตรวจคัดกรองเชิงรุกกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในบก.ทบ.

ทบ.ตรวจคัดกรองเชิงรุกกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในบก.ทบ.

ทบ.ตรวจคัดกรองเชิงรุกกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในบก.ทบ.

รูปข่าว : ทบ.ตรวจคัดกรองเชิงรุกกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในบก.ทบ.

กองทัพบกจัดตรวจเชิงรุกคัดกรองเชื้อกำลังพล หลังหมุนเวียนไปปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หรือ Work From Home เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

วันนี้ (30 มิ.ย.2564) พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ระบุว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กำหนดนโยบายพิทักษ์พล ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการติดเชื้อสู่หน่วยทหารและกำลังพล

โดยเฉพาะมาตรการ Work From Home ให้กำลังพลปฏิบัติงาน ณ ที่พัก และผลัดเปลี่ยนมาปฏิบัติงานในหน่วยทหารตามวงรอบเพื่อลดความแออัด

 

ทั้งนี้เมื่อกลับมาปฏิบัติงานในที่ตั้งหน่วย จะมีการตรวจคัดกรองหรือการตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้กำลังพลตามแนวทางของ ศบค.19 ทบ. ซึ่งพื้นที่ภายในกองทัพบก ถ.ราชดำเนิน ให้สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์การแพทย์ทหาร เข้ารตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้กำลังพลทุกระดับ ที่หมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงาน

 

จัดตรวจคัดกรองเชิงรุกในผลัดแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2564 และล่าสุดในวันนี้ (30 มิ.ย.2564) ได้จัดตรวจคัดกรองเชิงรุกในผลัดที่ 2 ซึ่งมีกำลังพลเข้ารับการตรวจ 1,360 นาย โดยผู้บัญชาการทหารบกได้มาตรวจเยี่ยม และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ พร้อมกับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองทัพบกด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน