"ชวน" ชี้แจงสภาฯ ล่ม เหตุ กมธ.พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ขัดแย้งกัน

"ชวน" ชี้แจงสภาฯ ล่ม เหตุ กมธ.พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ขัดแย้งกัน

"ชวน" ชี้แจงสภาฯ ล่ม เหตุ กมธ.พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ขัดแย้งกัน

รูปข่าว : "ชวน" ชี้แจงสภาฯ ล่ม เหตุ กมธ.พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ขัดแย้งกัน

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงเหตุสภาฯ ล่ม เพราะ กมธ.พ.ร.บ.วัตถุอันตราย เห็นต่างขัดแย้งกัน หวั่นเดินหน้าลงมติจะเกิดปัญหา จึงใช้วิธีไม่แสดงตน

วันนี้ (1 ก.ค.2564) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาประชุมครบ ทำให้เปิดประชุมได้ พร้อมชี้แจงถึงสาเหตุองค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวานนี้ (30 มิ.ย.) ล่ม

เนื่องจากความเห็นต่างขัดแย้งของกรรมาธิการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ว่าจะลงมติ หรือจะถอดร่างออกไปทบทวนปรับแก้ก่อน จึงไม่แสดงตน

ด้วยเห็นว่าหากเดินหน้าลงมติจะเกิดปัญหา หรือหากถอนร่างออกก็ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ไม่ครบองค์ประชุมจะถอนก็ไม่ได้ ซึ่งไม่ได้แก้ต่างแทน ส.ส. แต่เจตนาไม่ให้ลงมติในมาตรา 6 ที่เห็นต่าง

ส่วนข้อสังเกตว่าการไม่แสดงตนจะขัดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ ส.ส. จนนำไปสู่การยื่นร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบหรือไม่นั้น นายชวน กล่าวว่า สภาผู้แทนราษฎรจะต้องตรวจสอบ และต้องยอมรับการตรวจสอบจากสังคมว่าอะไรมีปัญหาความไม่ถูกต้อง ก็เห็นด้วยที่จะต้องตรวจสอบ

ส่วนข้อกังวลของนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผู้ติดเชื้อในรัฐสภานั้น ได้สั่งให้ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ตรวจสอบ จนรับทราบรายชื่อผู้ติดเชื้อทั้งที่เป็นแม่บ้านและแม่ค้าในโรงอาหารรัฐสภา โดยควบคุมได้ 100%

รวมถึงสั่งให้เลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร รายงานกรณีที่สมาชิกร้องเรียนเรื่องมีคนงานก่อสร้างในพื้นที่รัฐสภาเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง ศบค. ตามประกาศมาตรการควบคุมโรคหรือไม่ด้วย

ทั้งนี้ รัฐสภาจะต้องเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลออกมา อย่าไปทำอะไรที่ผิดต่อระเบียบแบบแผน และประสานกับทางรัฐบาลในการเดินหน้าประชุมแล้ว

หลังจากข้อกังวลจาก ส.ส.เรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พร้อมประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ ส.ส.เดินทางเข้าประชุมสภาฯ ได้ ด้วยจำเป็นต้องทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ

สำหรับกรณีข้อทักท้วงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการใช้รถประจำตำแหน่งประธานรัฐสภาในภารกิจแจกหน้ากากแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ นายชวน กล่าวว่า พร้อมให้ตรวจสอบได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภาฯ ล่ม ส.ส.เข้าประชุมไม่ถึงครึ่ง ชวดโหวตร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

 

กลับขึ้นด้านบน