ป.ป.ช.ตั้ง 5 องค์คณะไต่สวนปมจัดซื้อเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ

ป.ป.ช.ตั้ง 5 องค์คณะไต่สวนปมจัดซื้อเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ

ป.ป.ช.ตั้ง 5 องค์คณะไต่สวนปมจัดซื้อเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ

รูปข่าว : ป.ป.ช.ตั้ง 5 องค์คณะไต่สวนปมจัดซื้อเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ

ป.ป.ช.ตั้ง 5 องค์คณะไต่สวนข้อเท็จจริงปมจัดซื้อเสาไฟกินรี ตั้งแต่ปี 56-64 มีตั้งแต่อดีต ผู้ว่าฯ - นายก อบต. ส่อผิด พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง คาดแล้วเสร็จใน 180 วัน

วันนี้ (1 ก.ค.2564) นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษก ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ กระทำการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมรูปประติมากรรมกินรีโดยมิชอบ

จากการตรวจสอบพบว่าในปีงบประมาณ 2556, 2557, 2561, 2562, 2563, 2564 ทาง อบต.ราชาเทวะได้จัดทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าและซ่อมบำรุงเสาไฟฟ้าดังกล่าว โดยมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

นอกจากนี้ยังพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้างบางราย และยังพบว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงรวม 5 คณะ โดยแต่ละคณะจะแยกไต่สวนกันคนละปีงบประมาณ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนผู้ถูกกล่าวหากรณีนี้ อาทิ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายก อบต.ราชาเทวะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทเอกชน รวมกว่า 20 คน ทั้งนี้ ตามกฎหมายระบุว่า การไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าวต้องแล้วเสร็จภายใน 180 วัน

 

 

กลับขึ้นด้านบน