"ขอนแก่น" สั่งปิดโรงเรียน-ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งถึง 16 ก.ค.

"ขอนแก่น" สั่งปิดโรงเรียน-ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งถึง 16 ก.ค.

"ขอนแก่น" สั่งปิดโรงเรียน-ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งถึง 16 ก.ค.

รูปข่าว : "ขอนแก่น" สั่งปิดโรงเรียน-ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งถึง 16 ก.ค.

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีคำสั่งปิดโรงเรียน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและทุกสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1-16 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ลงนามในประกาศ จ.ขอนแก่น เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 45 มีสาระสำคัญคือ ให้ปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่งและทุกสังกัด งดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน

เว้นแต่เป็นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษ และ/หรือมีลักษณะเป็นที่พักประจำ ให้จัดการเรียนการสอนได้ แต่ห้ามนักเรียนออกนอกสถานศึกษา และห้ามผู้หรือบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมในสถานศึกษาปกครอง ตั้งแต่วันที่ 1-16 ก.ค.2564

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศจำนวนมาก และยังพบการระบาดแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่แออัด รวมถึงมีผู้ติดเชื้อกระจายไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เร่งส่ง 42 ครู-นร. "ศูนย์เด็กเล็กสีชมพู" เข้า รพ.ในเมืองขอนแก่น

 

กลับขึ้นด้านบน