คปภ.เพิ่ม 3 มาตรการป้องกันฉ้อฉลประกันโควิด

คปภ.เพิ่ม 3 มาตรการป้องกันฉ้อฉลประกันโควิด

คปภ.เพิ่ม 3 มาตรการป้องกันฉ้อฉลประกันโควิด

รูปข่าว : คปภ.เพิ่ม 3 มาตรการป้องกันฉ้อฉลประกันโควิด

สำนักงาน คปภ. หารือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย เพิ่มเติม 3 มาตรการ สกัดการฉ้อฉลประกันภัย COVID-19

วันนี้ (4 ก.ค.2564) นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า กรณีมีผู้ชักชวนให้จงใจติดเชื้อ COVID-19 เพื่อเอาเงินประกันผ่านสังคมออนไลน์ จึงได้ร่วมพิจารณาเรื่องนี้กับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ มีมติให้ดำเนินการเพิ่ม 3 มาตรการ ได้แก่ 1. การป้องปรามและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่มีเจตนาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อจูงใจหรือยั่วยุให้ผู้อื่นกระทำความผิด เช่น ความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือการโฆษณาขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับโรคติดต่อ

2. ให้เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการรับประกันภัยของแต่ละบริษัทแก่ประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฉ้อฉลประกันภัย

 

และ 3. ควรเร่งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และ สคบ. เพื่อการป้องกันและป้องปรามพฤติการณ์การฉ้อฉลประกันภัย รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังเหตุอันควรสงสัยในพฤติการณ์ดังกล่าวทั้งหมดนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

กลับขึ้นด้านบน