กทม.เตรียมเปิด "ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อบางแค" รอส่งผู้ป่วยไป รพ.

กทม.เตรียมเปิด "ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อบางแค" รอส่งผู้ป่วยไป รพ.

กทม.เตรียมเปิด "ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อบางแค" รอส่งผู้ป่วยไป รพ.

รูปข่าว : กทม.เตรียมเปิด "ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อบางแค" รอส่งผู้ป่วยไป รพ.

กทม.เตรียมเปิด "ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อบางแค" รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ก่อนนำส่งโรงพยาบาล จำนวน 100 เตียง คาดเริ่มเปิดรับผู้ป่วยได้ในวันที่ 6 ก.ค.64

วันนี้ (4 ก.ค.64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อม "ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อบางแค" เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค (เรืองสอน) เขตบางแค

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ทำให้ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ตกค้างรอเตียงในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต เพื่อแยกผู้ป่วยตกค้างออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ เพื่อรอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล

สำหรับในพื้นที่เขตบางแค ได้จัดตั้ง “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อบางแค” ขึ้น ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค (เรืองสอน) เขตบางแค รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง แบ่งเป็นผู้ป่วยชาย 50 เตียง และผู้ป่วยหญิง 50 เตียง

 

สำหรับความคืบหน้าขณะนี้สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางแค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร เพิ่มระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะ ติดตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย เต้นท์บริการอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน การประกอบติดตั้งเตียงกระดาษ จำนวน 100 เตียง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท SCG ติดตั้งพัดลม ปูพื้นในอาคารด้วยเสื่อน้ำมัน ปรับปรุงและเพิ่มห้องน้ำ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ กล้อง CCTV ระบบเสียงตามสาย ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและไวไฟ

 

รวมทั้งการฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยและการประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ร่วมดูแลความเรียบร้อย โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย ในภาพรวมถือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะทำการทดสอบระบบในวันพรุ่งนี้ (5 ก.ค.64) และคาดว่าจะเริ่มเปิดรับผู้ป่วยได้ในวันที่ 6 ก.ค.64

 

กลับขึ้นด้านบน