กลาโหมพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันค้ายาเสพติด-อาวุธ

กลาโหมพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันค้ายาเสพติด-อาวุธ

กลาโหมพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันค้ายาเสพติด-อาวุธ

รูปข่าว : กลาโหมพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันค้ายาเสพติด-อาวุธ

กระทรวงกลาโหมและกระทรวงอุดมศึกษาฯ ลงนามเสริมความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา ดึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมนำร่องพัฒนาเทคโนโลยีเฝ้าตรวจชายแดนป้องลักลอบข้ามแดน

วันนี้(6 ก.ค.2564) พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมและศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง

ในการเสริมสร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา เพื่อความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาระบบวิจัย งานมาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจแจ้งเตือนชายแดน ทั้งอากาศยานไร้คนขับโซล่าร์เซลพร้อมกล้องรั้วไร้สาย กล้องเฝ้าตรวจและลาดตระเวนติดตั้ง AI บริเวณชายแดนและตามด่าน เรือลาดตระเวนไร้คนขับ

 

รวมทั้งระบบสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมโยงการประมวลผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนทางบกยาว 5,656 กม.และทางน้ำ ที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน จากปัญหาภัยยาเสพติด การค้าอาวุธสงครามและสิ่งผิดกฎหมาย

รวมทั้งการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ที่เป็นปัญหาแพร่กระจายโรคระบาดรุนแรง โดยจะเร่งทดลองนำร่องในภาคตะวันออก และขยายผลให้ครอบคลุมทุกภาคโดยเร็ว

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน