เริ่ม 12 ก.ค.ปิดการจราจรมอเตอร์เวย์ ตั้งแต่ 21.00-04.00 น.

เริ่ม 12 ก.ค.ปิดการจราจรมอเตอร์เวย์ ตั้งแต่ 21.00-04.00 น.

เริ่ม 12 ก.ค.ปิดการจราจรมอเตอร์เวย์ ตั้งแต่ 21.00-04.00 น.

รูปข่าว : เริ่ม 12 ก.ค.ปิดการจราจรมอเตอร์เวย์ ตั้งแต่ 21.00-04.00 น.

กรมทางหลวงปิดการจราจรมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 12-25 ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด

วันนี้ (11 ก.ค.2564) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล งดเดินทางออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. เริ่มวันที่ 12-25 ก.ค.นี้

กรมทางหลวง จึงปิดการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด และมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี และพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 12 ก.ค.เป็นต้นไป

ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด เช่น รถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง รถขนเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง หรือแจ้งเหตุด่วนได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 และสายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศพื้นที่ควบคุม COVID-19

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27

ศบค.ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน - เคอร์ฟิว 10 จว.

 

กลับขึ้นด้านบน