รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

รูปข่าว : รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เน้นสร้างสันติสุข ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเร่งรัด แก้ไขที่ดินทำกิน โครงการสนามบินเบตง และจัดระเบียบชายแดนภายใต้พหุวัฒนธรรม

วันนี้ (12 ก.ค.2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 2/2564 โดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ด้านการข่าวในพื้นที่ ซึ่งมีแนวโน้มการก่อเหตุความรุนแรงลดลง

 

พร้อมทั้งเร่งรัดจัดตั้งศูนย์ภาษา เพื่อสอนภาษาไทยควบคู่กับภาษาอื่นๆ ให้กับเด็กและประชาชนทั่วไป โดยมอบกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดให้เป็นรูปธรรม และรับทราบความคืบหน้าโครงการบูรณาการกล้องวงจรปิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

 

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังสั่งให้ ศอ.บต.และกรมท่าอากาศยาน เร่งรัดการก่อสร้างสนามบินเบตง จ.ยะลา ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบ การปรับพื้นที่เป้าหมาย แก้ปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ จ.นราธิวาส และจ.ปัตตานี เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และได้กำชับให้ สมช.,กอ.รมน.และกอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยเฉพาะ ทภ.4 เร่งนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว

กลับขึ้นด้านบน