เตือน! "คลองชวดลากข้าว" ใกล้หมิงตี้ปนเปื้อน "สารสไตรีน"

เตือน! "คลองชวดลากข้าว" ใกล้หมิงตี้ปนเปื้อน "สารสไตรีน"

เตือน! "คลองชวดลากข้าว" ใกล้หมิงตี้ปนเปื้อน "สารสไตรีน"

รูปข่าว : เตือน! "คลองชวดลากข้าว" ใกล้หมิงตี้ปนเปื้อน "สารสไตรีน"

กอนช.พบคุณภาพน้ำรอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้ 1 กิโลเมตร มีสารสไตรีนโมโนเมอร์ปนเปื้อนในพื้นที่โรงงาน ร่องน้ำ ท่อระบายน้ำ และคลองชวดลากข้าว เตือนประชาชนงดใช้น้ำ จับปลาในคลองชวดลากข้าวมาอุปโภค-บริโภคจนกว่าจะกลับสู่ระดับปลอดภัย

วันนี้ (13 ก.ค.2564) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้เคมิคอล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดโฟม ซอยกิ่งแก้ว 21 จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมาเกิดสารเคมีรั่วไหลและระเบิด ประกอบกับมีฝนตกบริเวณจุดเกิดเหตุทำให้สารเคมีถูกชะล้าง และไหลลงสู่แหล่งน้ำและคลองต่างๆ

ทั้งนี้ กอนช.ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตาม และตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนบริเวณพื้นที่รอบโรงงานรัศมี 1 กิโลเมตร และเก็บตัวอย่างจุดระบายน้ำทิ้งและคลองรอบโรงงาน 12 จุด คือ คลองชวดลากข้าว 3 จุด คลองอาจารย์พร 1 จุด คลองสลุด 1 จุด บึงด้านตะวันตกของโรงงาน 1 จุด ท่อระบายน้ำก่อนไหลลงคลอง 2 จุด  น้ำท่วมขังในโรงงาน 1 จุด  ร่องระบายน้ำหน้าโรงงาน 1 จุด และร่องน้ำด้านหลังโรงงานและจุดเชื่อมคลองชวดลากข้าว 2 จุด

ผลการตรวจสอบน้ำเสียที่ตกค้างในท่อระบายน้ำ และร่องระบายน้ำ มีสภาพเน่าเสียมีสีดำคล้ำ พบสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) นอกจากนี้เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ยังพบการปนเปื้อนสารสไตรีนบริเวณพื้นที่โรงงาน ร่องน้ำ ท่อระบายน้ำ และคลองชวดลากข้าว

อ่านข่าวเพิ่ม เริ่มขนย้ายสารเคมีหมิงตี้ กำจัดนิคมฯ บางปู คาดใช้เวลา 5 วัน

เตือนประชาชนงดใช้น้ำในคลองชวดลากข้าว

สำหรับการปนเปื้อนในคลองชวดลากข้าว เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา มีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนแหล่งน้ำอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น บึงและคลองอาจารย์พร พบสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในระดับที่น้อยจนถึงไม่พบเลย

ขอให้ประชาชนงดใช้น้ำในคลองชวดลากข้าว ในการอุปโภค-บริโภค และจับปลามาบริโภคในระยะนี้ออกไปก่อน จนกว่าจะตรวจพบในระดับที่ปลอดภัย

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ขณะนี้จะเฝ้าระวังต่อเนื่อง ขณะที่บริเวณพื้นที่รอบนอกที่เก็บตัวอย่างแหล่งน้ำ อย่างคลองชวดลากข้าวด้านล่าง คลองสำโรง คลองประเวศบุรีรมย์ คลองตรง และคลองสลุด รวม 6 จุด พบคุณภาพน้ำเบื้องต้นในภาคสนามโดยรวมปกติ

ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 7.1 - 7.7 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มีค่าระหว่าง 2.8 – 5.6 มิลลิกรัมต่อลิตร

คพ.พบไอระเหยสารสไตรีนสูงเกินมาตรฐาน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายสารเคมีสไตรีนโมโนเมอร์ว่า ภาพรวมวันที่ 3 ของการขนถ่ายสารสไตรีนรวม 9 เที่ยว น้ำหนักรวมประมาณ 109 ตัน

พร้อมทั้งได้สูบรวบรวมน้ำเสีย ที่ขังอยู่บริเวณร่องน้ำหน้าโรงงาน ที่มีการปนเปื้อนขนส่งไปบำบัด ที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด จ.สระบุรี 2 คัน รวมปริมาณ 50 ลูกบาศก์เมตร และได้ขุดและขนย้ายถ่านหินที่เหลือประมาณ 8 ตัน นำไปกำจัดด้วยการเผาเป็นเชื้อเพลิงที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี

สำหรับวันนี้ (13 ก.ค.) วันที่ 4 ของปฏิบัติการขนถ่ายสารสไตรีนไปทำลายยังทำตามแผนเดิมขนย้าย 9 เที่ยว รวมประมาณ 100 ตัน คพ.ได้ตรวจวัดไอระเหยสารเคมีในบรรยากาศของพื้นที่โรงงานบริษัท หมิงตี้ 6 จุด พบไอระเหยสไตรีน 1.8 – 405.6 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm) สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานสำหรับการทำงาน

ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องส่วมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม แล้วยังตรวจวัดไอระเหยฯในชุมชนโดยรอบรัศมี 2 กิโลเมตร ไม่พบสไตรีนโมโนเมอร์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รอผลตรวจสไตรีนตกค้าง "น้ำบาดาล" รอบโรงงานหมิงตี้ 15 กม.

"สุริยะ" คาดกู้สารสไตรีน 1 พันตันจบ 1-2 วันเบรก "หมิงตี้" ผุดที่เดิม

  

กลับขึ้นด้านบน