ทบ.ยืนยันดูแลทหารเกณฑ์ภายใต้มาตรการ Bubble and Seal

ทบ.ยืนยันดูแลทหารเกณฑ์ภายใต้มาตรการ Bubble and Seal

ทบ.ยืนยันดูแลทหารเกณฑ์ภายใต้มาตรการ Bubble and Seal

รูปข่าว : ทบ.ยืนยันดูแลทหารเกณฑ์ภายใต้มาตรการ Bubble and Seal

กองทัพบกเตรียมพร้อมฝึกทหารใหม่ 6 สัปดาห์ หลังผ่านช่วงกักตัวครบ 14 วัน ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยกองทัพ

กว่า 1 สัปดาห์แล้ว หลังกองทัพบกรับทหารกองประจำการผลัดที่ 1/64 ระหว่าง 1-3 ก.ค.2564 และผ่านการตรวจคัดกรอง COVID-19 เบื้องต้นก่อนส่งตัวเข้าสู่หน่วยฝึกทหารใหม่ ตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ขณะนี้อยู่ในช่วงกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด และเตรียมตัวเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกทหารใหม่ 6 สัปดาห์ ตามที่กองทัพบกกำหนด

 

พ.ท.หญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษก ทบ.ระบุว่า หลักสูตรการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกได้ปรับจาก 10 สัปดาห์ เป็น 6 สัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 โดยได้เตรียมการอย่างรัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของครูฝึก จัดสรรพื้นที่ระบบปิด

แยกพื้นที่หน่วยฝึกออกจากชุมชนทหาร และดำเนินการตามแนวทาง “Bubble and Seal” ที่ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 ทบ หรือ ศบค.-19 ทบ.กำหนด ซึ่งเริ่มฝึกตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานทางทหาร วินัยทหาร การฝึกทางยุทธวิธี เน้นสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค COVID -19และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค

 

รวมไปถึงการดำรงชีวิตในค่ายทหารแบบวิถีชีวิตใหม่ เพื่อที่จะสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย

ผู้ช่วยโฆษก ทบ.ระบุว่า กองทัพบกจะเริ่มเสริมสร้างทักษะให้ทหารใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รักในอาชีพทหาร เพื่อมุ่งสู่เส้นทางการรับราชการในอนาคต ทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

 

กองทัพบกให้โอกาสทหารกองประจำการ ได้มีโอกาสต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมามีทหารที่ปลดประจำการ สามารถเข้าสู่การเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก กว่า 2,000 นาย และส่งเสริมฝึกทักษะสายอาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมภายหลังปลดประจำการ ให้สามารถมีทักษะในการประกอบอาชีพ พร้อมย้ำความมั่นใจว่ากองทัพบกจะดูแลทหารที่เข้าประจำการในหน่วยทหารอย่างดีที่สุด

 

ขณะที่ก่อนหน้านี้กองทัพอากาศ โดย พล.อ.ท.ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ ในฐานะโฆษก ทอ.เปิดเผยข้อมูลการตรวจคัดกรองเชิงรุกทหารกองประจำการในพื้นที่ดอนเมือง ซึ่งออกปฏิบัติหน้าที่ช่วงสถานการณ์ COVID-19 พบติดเชื้อ COVID 290 คน และเข้าสู่กระบวนการรักษาตามระบบสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน