รัฐบาลเร่งช่วยแรงงาน 4 จว.ใต้ กลับจากประเทศเพื่อนบ้าน

รัฐบาลเร่งช่วยแรงงาน 4 จว.ใต้ กลับจากประเทศเพื่อนบ้าน

รัฐบาลเร่งช่วยแรงงาน 4 จว.ใต้ กลับจากประเทศเพื่อนบ้าน

รูปข่าว : รัฐบาลเร่งช่วยแรงงาน 4 จว.ใต้ กลับจากประเทศเพื่อนบ้าน

รัฐบาลกำชับ ศอ.บต.ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และเดินหน้าหาอาชีพรองรับแรงงานไทย ที่กลับจากต่างประเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตั้งเป้ามีงานทำ 10,000 คน ภายใน ก.ย.2564

วันนี้ (15 ก.ค.2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการช่วยเหลือแรงงานไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

โดย ศอ.บต.ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะแนะแนวอาชีพ และช่วยเหลือให้มีงานทำแล้วมากกว่า 8,000 คน จากเป้าหมาย 10,000 คน ภายใน ก.ย.2564

และรับทราบการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา มีความก้าวหน้ามากขึ้น เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ที่ประชุมเห็นชอบโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ปี 2565-2570 พื้นที่ จ.ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ 4 อำเภอ ของ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ ที่ประชุมกำชับ ศอ.บต. และทุกหน่วยงาน ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 อย่างเร่งด่วน

กลับขึ้นด้านบน