ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ แนะฉีดวัคซีนในเด็ก เฉพาะมีโรคกลุ่มเสี่ยง

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ แนะฉีดวัคซีนในเด็ก เฉพาะมีโรคกลุ่มเสี่ยง

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ แนะฉีดวัคซีนในเด็ก เฉพาะมีโรคกลุ่มเสี่ยง

รูปข่าว : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ แนะฉีดวัคซีนในเด็ก เฉพาะมีโรคกลุ่มเสี่ยง

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ออกแถลงการณ์เรื่องวัคซีนโควิดสำหรับเด็ก ระบุ ยังไม่แนะนำให้เด็กทั่วไปที่แข็งแรงฉีด จนกว่าจะมีวัคซีนและข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัยมากขึ้น

วันนี้ (20 ก.ค.2564) นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ลงนามในแถลงการณ์โรคโควิด-19 ในเด็ก (ฉบับที่ 2/2564) เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2564 เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยใจความของแถลงการณ์ ระบุว่า 

ในสถานการณ์การระบาดของโควิด และการกลายพันธุ์ของไวรัส ขณะนี้มีรายงานการติดโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยเด็กเพิ่มสูงขึ้นกว่าการระบาดในระลอกหนึ่งและระลอกสองอย่างมาก

จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 เม.ย.-15 มิ.ย.2564 พบรายงานผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ติดโรคโควิด-19 สะสม 13,608 คน จากผู้ป่วยติดเชื้อทุกช่วงวัย 173,401 คน คิดเป็น 7.8 % ของผู้ติดเชื้อทุกกลุ่มอายุ และมีเด็กเสียชีวิต 4 คน คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.03 ทั้งหมดเป็นผู้มีโรคประจำตัว

และเมื่อติดตามข้อมูลจนถึงวันที่ 13 ก.ค.2564 พบผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเพิ่มอย่างรวดเร็ว เป็น 33,020 คน โดยมีอัตราส่วนของเด็กติดเชื้อสูงขึ้นเป็นร้อยละ 13.2 ของผู้ติดเชื้อทุกกลุ่มอายุ

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเด็กติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา สะท้อนถึงการระบาดในชุมชนและครอบครัวที่ยังควบคุมไม่ได้และมีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างไรก็ดีพบว่าเด็กส่วนที่ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย

ทั้งนี้ แนะนำว่า ยังไม่แนะนำวัคชีนโควิด-19 สำหรับเด็กทั่วไปที่แข็งแรงดีในขณะนี้จนกว่าจะมีวัคซีนที่มากขึ้น และมีข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กเพิ่มเติม

และแนะนำให้ฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองให้ใช้ในเด็ก ในกรณีที่ผู้ป่วยเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงของโรคโควิด-19 รุนแรง เช่น โรคอ้วน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคเลือดสมอง โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และโรคเบาหวาน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังและแนะนำให้ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดรับวัคซีนด้วย พร้อมสร้างวินัยในการป้องกันตัวเอง เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือเว้น ระยะห่างให้แก่เด็กในทุกวัยและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเท และงดการเยี่ยมเยียนจากบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนอย่างเข้มงวด และการให้วัคนที่มีประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ใหญ่ เพื่อคุ้มครองเด็กซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนในขณะนี้

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน