ครม.เพิ่ม 3 จว.สีแดงเข้มจ่ายเยียวยา 9 กลุ่มลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ

ครม.เพิ่ม 3 จว.สีแดงเข้มจ่ายเยียวยา 9 กลุ่มลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ

ครม.เพิ่ม 3 จว.สีแดงเข้มจ่ายเยียวยา 9 กลุ่มลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ

รูปข่าว : ครม.เพิ่ม 3 จว.สีแดงเข้มจ่ายเยียวยา 9 กลุ่มลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ

ครม.เห็นชอบขยายพื้นที่เยียวยา ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ COVID-19 ล่าสุด จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด เพิ่ม จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (20 ก.ค.2564) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงิน โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัดสำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบ 9 สาขา จากเดิมที่ได้เห็นชอบไปแล้ว 2,519.38 ล้านบาทเพิ่ม เป็น 13,504 .696 บาท หรือเพิ่มขึ้น 10,985.316 ล้านบาท

ขณะที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบการขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบ และให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ก.ค.2564

ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมพื้นที่จากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด เพิ่มเติม จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยยังคงกลุ่มลูกจ้างและผู้ประกอบการใน 9 กลุ่มกิจการที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 

1) ก่อสร้าง
2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
3) ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
4) กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
5) ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์
6) ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
7) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ และ 9) ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

สำหรับอัตราการจ่ายและวิธีการจ่ายเงินยังคงตามมาตรการเดิมเป็นระยะเวลา 1 เดือน นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบการปรับปรุงถ้อยคำในมาตรการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้กระทรวงแรงงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.มีมติจ่ายเงินเยียวยา "ฟรีแลนซ์" ม.39-40 คนละ 5,000 บาท

 

กลับขึ้นด้านบน