เพิ่มช่องทางปรึกษาสุขภาพจิต ผู้ติดเชื้อ-สูญเสียคนในครอบครัว

เพิ่มช่องทางปรึกษาสุขภาพจิต ผู้ติดเชื้อ-สูญเสียคนในครอบครัว

เพิ่มช่องทางปรึกษาสุขภาพจิต ผู้ติดเชื้อ-สูญเสียคนในครอบครัว

รูปข่าว : เพิ่มช่องทางปรึกษาสุขภาพจิต ผู้ติดเชื้อ-สูญเสียคนในครอบครัว

กรมสุขภาพจิต เพิ่มช่องทางการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ผู้แยกกักตัวที่บ้าน กักตัวในชุมชน และผู้ที่สูญเสียคนในครอบครัวจาก COVID-19 ผ่าน LINE @1323FORTHAI

วันนี้ (21 ก.ค.2564) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตตระหนักถึงปัญหาของประเทศไทยในขณะนี้ ที่มีการแพร่ระบาด COVID-19 มากขึ้น และทรัพยากรที่จำกัดด้านสาธารณสุข ทำให้มีการปรับให้ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย รักษาด้วยวิธี Home isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) หรือ Community isolation (การแยกกักตัวในชุมชน) ประชาชนส่วนหนึ่งอาจมีความกังวลมากขึ้น เพราะเป็นรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากการรักษากับสถานพยาบาลทั่วไป

นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อาจมีแนวโน้มทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตมากขึ้นด้วย ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องสูญเสียบุคคลที่ตนเองรัก หรือสมาชิกในครอบครัวไป ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจได้อย่างมาก และอาจเกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตได้ในระยะยาว

กรมสุขภาพจิตติดตามและให้ความสำคัญกับกลุ่มต่าง ๆ จึงเพิ่มเติมช่องทางการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสำหรับประชาชนในกลุ่มผู้ติดเชื้อ COVID-19 ผู้แยกกักตัวที่บ้าน กักตัวในชุมชน และผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากวิกฤตการแพร่ระบาด ผ่านไลน์ @1323FORTHAI ควบคู่ไปกับระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่มีอยู่เดิม

 

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่ติดเชื้อ หรือกำลังแยกกักตัว หรือสูญเสียบุคคลในครอบครัว ให้ประเมินสุขภาพจิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ด้วยแพลตฟอร์ม Mental Health Check In เพื่อให้ทราบว่า ตนเองกำลังมีความเสี่ยงต่อปัญหาความเครียด ซึมเศร้า หรือฆ่าตัวตายในระดับใด เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็วต่อไป

พญ.พรรณพิมล กล่าวอีกว่า กรมสุขภาพจิตยังเปิดช่องทางสนับสนุนด้านสุขภาพจิตฉุกเฉิน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วยประเภทแยกกักตัวที่บ้าน กักตัวในชุมชน โดยเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ประเมินพบว่า ผู้ป่วยที่กำลังดูแลอยู่นั้น มีปัญหาโรคทางจิตเวช ยาเสพติด เครียด นอนไม่หลับ ซึมเศร้า มีแนวโน้มทำร้ายตัวเอง มีอาการหูแว่ว ภาพหลอน หวาดระแวง ในระหว่างที่แยกกักตัวรักษาอยู่ที่บ้าน

บุคลากรสามารถส่งต่อข้อมูล และขอการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน ไลน์ @mcattcovid โดยเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตจะติดต่อกลับไปหาผู้ป่วย เพื่อประเมินอาการและให้คำปรึกษาเบื้องต้น และวางแผนการรักษาด้านสุขภาพจิตควบคู่ไปกับสุขภาพกายด้วย

นอกจากนี้หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช ก็จะสามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างเป็นระบบอีกด้วย

กลับขึ้นด้านบน