ผู้ติดเชื้อโควิด ต้องการรักษาที่ภูมิลำเนา โทร 1330 กด 15

ผู้ติดเชื้อโควิด ต้องการรักษาที่ภูมิลำเนา โทร 1330 กด 15

ผู้ติดเชื้อโควิด ต้องการรักษาที่ภูมิลำเนา โทร 1330 กด 15

รูปข่าว : ผู้ติดเชื้อโควิด ต้องการรักษาที่ภูมิลำเนา โทร 1330 กด 15

ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิดที่มีอาการคงที่ และประสงค์เดินทางกลับไปรักษาตัวยังภูมิลำเนา สามารถแสดงความจำนงผ่านสายด่วน สปสช. 1330 แล้วกด15 เพื่อให้ สปสช.จัดทำแผนส่งกลับ

วันนี้ (21 ก.ค.2564) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้หารือ และกำหนดแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อ ที่ต้องการเดินทางกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา 

โดยประสานกับกระทรวงกลาโหม กรมการขนส่งทหารบก ,กระทรวงคมนาคม,การรถไฟแห่งประเทศไทย (กรณีมีผู้ประสงค์เดินทางจำนวนมาก) ร่วมวางแผนการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

เงื่อนไขการเดินทาง ผู้ป่วยจะต้องมีอาการคงที่ สามารถเดินทางได้และจังหวัดปลายทางยินยอมรับกลับ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโควิด ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้โทรแจ้งความจำนงที่สายด่วน สปสช. 1330 (กด 15) ช่วงเวลา 08.30 - 20.00 น.

จากนั้น สปสช.จะประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ,สพฉ.,กองทัพบก,การรถไฟฯ เพื่อจัดทำแผนส่งกลับ

ทั้งนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดระบบแพทย์ให้คำปรึกษาระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

 

 

กลับขึ้นด้านบน