ไฟเขียวลดค่าเทอม มหาวิทยาลัยรัฐ 50% เอกชนลดหัวละ 5,000 บาท

ไฟเขียวลดค่าเทอม มหาวิทยาลัยรัฐ 50% เอกชนลดหัวละ 5,000 บาท

ไฟเขียวลดค่าเทอม มหาวิทยาลัยรัฐ 50% เอกชนลดหัวละ 5,000 บาท

รูปข่าว : ไฟเขียวลดค่าเทอม มหาวิทยาลัยรัฐ 50% เอกชนลดหัวละ 5,000 บาท

นายกรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการลดค่าเทอม ปีการศึกษาที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยรัฐลดร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยเอกชนลดค่าเล่าเรียนคนละ 5,000 บาท เตรียมเสนอ ครม. วันที่ 27 ก.ค.นี้

วันนี้ (21 ก.ค.2564) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 พิจารณาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เช่น พิจารณาให้ส่วนลดเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นกรณีพิเศษ โดยให้คลอบคลุมทั้งสถานศึกษารัฐและเอกชน

 

ภายหลังการประชุม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้จัดทำโครงการมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของนักเรียน ครู และผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด

ซึ่งมาตรการช่วยเหลือนี้ ครอบคลุมทั้งโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนสังกัด กทม.และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยจะนำมาตรการการช่วยเหลือเหล่านี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบหลักการในวันที่ 27 ก.ค.2564

ในส่วนของกระทรวงอุดมศึกษาฯ ที่ประชุมเห็นชอบลดค่าเล่าเรียน ให้กับนักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

เบื้องต้นวางกรอบให้สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ลดค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็น 3 ขั้น

ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50

ขั้นที่ 2 ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ลดร้อยละ 30

ขั้นที่ 3 ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10

โดยงบประมาณที่ใช้สนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 20 และรัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติม ร้อยละ 30

ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐบาลสนับสนุนลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา คนละ 5,000 บาท และลดค่าเรียนเพิ่มเติมและสนับสนุนมาตรการอื่น ๆ เช่น ขยายเวลาผ่อนชำระ หรือผ่อนจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา,จัดหาอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเรียนออนไลน์ ส่วนลดค่าหอพัก จัดสวัสดิการพิเศษกรณีนักศึกษาป่วยโรคโควิด

มาตรการนี้จะเริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจะมีนิสิต นักศึกษา ได้รับประโยชน์เป็นจำนวน 1,750,109 คน

 

 

กลับขึ้นด้านบน