เชียงใหม่ปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน - บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ 14 วัน

เชียงใหม่ปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน - บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ 14 วัน

เชียงใหม่ปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน - บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ 14 วัน

รูปข่าว : เชียงใหม่ปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน - บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ 14 วัน

จังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน และแผนกตรวจสอบชิ้นงาน บริษัทบลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ฯ เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 21 ก.ค.2564 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 87/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว

 

จากการที่อำเภอเมืองเชียงใหม่รายงานว่า พบผู้ติด COVID-19 ในสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน หมู่ที่ 4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 9 คน และมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีคำสั่งดังนี้

 

1. ให้ปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน เป็นเวลา 14 วัน

2. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

3. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน งดการเดินทางออกจากพื้นที่ และห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกสถานที่ตามข้อ 1 และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว

ข้อ 5. ให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 88/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว ที่ อ.สันกำแพง ซึ่งทางอำเภอสันกำแพง รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 155 หมู่ 5 บ้านดอนปิน ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ราย และมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรปิดแผนกทำงาน ได้แก่ ตรวจสอบชิ้นงาน (QC) บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด เป็นการชั่วคราว โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งดังนี้

 

1. ให้ปิดแผนกทำงาน ตรวจสอบชิ้นงาน (QC) บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 155 หมู่ 5 บ้านดอนปิน ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน

2. ขอความร่วมมือให้พนักงานในพื้นที่บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด งดเข้าไปในพื้นที่แผนกทำงาน ตรวจสอบชิ้นงาน (QC) บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

3. ขอความร่วมมือให้พนักงาน บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันกำแพง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เข้า-ออก บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด ตามข้อ 1 และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว

5.ให้นายอำเภอสันกำแพงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันกำแพงและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอสันกำแพง กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.- 3 ส.ค.2564


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2564 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เม.ย.2564 เป็น 4,901 คน รักษาหายแล้ว 4,228 คน ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 626 คน แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 320 คน โรงพยาบาลรัฐ 196 คน โรงพยาบาลเอกชน 108 คน โรงพยาบาลต่างจังหวัด 2 คน และกำลังติดตามเข้ารักษา 18 คน ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 503 คน อาการปานกลาง (สีเหลือง) 91 คน อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 28 คน และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 4 คน

 

กลับขึ้นด้านบน