เปิดผลข้างเคียง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" พบอาการไม่พึงประสงค์ 769 คน

เปิดผลข้างเคียง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" พบอาการไม่พึงประสงค์ 769 คน

เปิดผลข้างเคียง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" พบอาการไม่พึงประสงค์ 769 คน

รูปข่าว : เปิดผลข้างเคียง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" พบอาการไม่พึงประสงค์ 769 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยรายงานพบอาการไม่พึงประสงค์รวม 769 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของผู้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 19 ก.ค.64 จำนวน 615,867 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 84,775 คน พร้อมเปิดรายชื่อ 53 หน่วยงาน - อปท.ได้รับจัดสรรวัคซีน

วันนี้ (23 ก.ค.2564) เฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy เปิดเผยรายงานผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มผู้รับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.-19 ก.ค.2564 จำนวน 615,867 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามติดตามอาการไม่พึงประสงค์วันที่ 0 (ระหว่างสังเกตอาการ) วันที่ 1 และวันที่ 7 หลังฉีดวัคซีน จำนวน 84,775 คน

ทั้งนี้ พบอาการไม่พึงประสงค์รวม 769 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของผู้รับวัคซีน โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้

นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยฯ ยังได้รับรายงานผู้เสียชีวิตใน 7 วัน จำนวน 4 คน และอยู่ใน ICU 1 คน เบื้องต้น คาดว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน โดยทางราชวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง

เช็ก! ที่ไหนได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มครั้งที่ 2

ขณะที่เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว จำนวน 53 หน่วยงาน เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรรในครั้งที่ 2 จำนวน 152,982 คน โดยจัดสรรให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ได้แก่

• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ/นักบวช

สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ จะได้รับการจัดสรรตามความจำเป็นในลำดับต่อไป โดยรายชื่อหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 53 หน่วยงาน มีดังนี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผอ.รพ.จุฬาภรณ์ ระบุไม่มีอาการรุนแรง หลังฉีด "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เอาผิดคนแอบอ้างได้รับจัดสรร "ซิโนฟาร์ม"

เปิดข้อมูลประกันวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" คุ้มครองโคม่า-เสียชีวิต 1 ล้านบาท

 

กลับขึ้นด้านบน