เปิดเว็บไซต์รับลงทะเบียนผู้ป่วยโควิด ต้องการกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา

เปิดเว็บไซต์รับลงทะเบียนผู้ป่วยโควิด ต้องการกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา

เปิดเว็บไซต์รับลงทะเบียนผู้ป่วยโควิด ต้องการกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา

รูปข่าว : เปิดเว็บไซต์รับลงทะเบียนผู้ป่วยโควิด ต้องการกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา

สปสช. ร่วมกับ สธ. สพฉ. วางระบบส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล เดินทางกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาได้ พร้อมเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ลดการรอสายเป็นเวลานาน

วันนี้ (23 ก.ค.2564) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้ศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนั้นมีความแออัด

ขณะเดียวกันมีหลายจังหวัดทั้งโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกาศรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาให้กลับมารักษาตามภูมิลำเนาของตน หรือต่างพื้นที่ได้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข จึงได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ วางระบบการนำส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา เพื่อให้การขนส่งผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อระหว่างทาง พร้อมประสานกับกระทรวงกลาโหม กรมการขนส่งทหารบก กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมวางแผนการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

เช็กเงื่อนไขป่วยโควิด กลับไปรักษาตามภูมิลำเนา

สำหรับเงื่อนไขของผู้ป่วยที่จะเดินทางกลับไปรักษาตามภูมิลำเนาของตนได้ ผู้ติดเชื้อจะต้องไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (สีเขียว) โดยผู้ป่วยต้องมีอาการคงที่ สามารถเดินทางได้ และจังหวัดปลายทางยินยอมรับกลับ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด

ในส่วนของ สปสช.จะรับผิดชอบประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข สพฉ. กองทัพบก กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนส่งกลับที่มีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย พร้อมมีเจ้าหน้าที่วิดีโอคอลให้คำปรึกษาระหว่างการเดินทางด้วย

ส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาแล้ว 1,000 คน

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีความประสงค์ต้องการเดินทางกลับไปรักษาตามภูมิลำเนา สามารถแจ้งความจำนงโดยลงทะเบียนได้ทาง เว็บไซต์ https://crmdci.nhso.go.th/ เพื่อแก้ปัญหาปริมาณสายด่วน 1330 มีการใช้งานจำนวนมาก ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องรอนาน จึงได้เปิดช่องทางลงทะเบียนทางเว็บไซต์เพื่อให้แจ้งความจำนงแทน ที่ผ่านมา สปสช.ได้ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาแล้วประมาณกว่า 1,000 คน

 

ทั้งนี้ ในส่วนของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่ดำเนินการจัดให้มีรถพยาบาล หรือหากโรงพยาบาลไม่สามารถนำรถมารับผู้ป่วย สามารถใช้รถอาสาสมัคร รถมูลนิธิ ที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย โดยโรงพยาบาลเป็นผู้เบิกค่ารับส่งต่อกับ สปสช.ได้เช่นเดียวกัน

อัตราการจ่ายค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย ระยะทางไปกลับ ไม่เกิน 50 กิโลเมตร จ่ายชดเชยตามจริงไม่เกิน 500 บาท, ระยะทางไปกลับ มากกว่า 50 กิโลเมตร จ่ายชดเชยเริ่มต้น 500 บาท และจ่ายชดเชยเพิ่มกิโลเมตรละ 4 บาท

นอกจากนี้ ยังมีค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมทั้งค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ โดยจ่ายตามจริงไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้งที่มีการรับส่งต่อผู้ป่วย

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน