"ชวน" ไม่ขอประเมินอายุรัฐบาล ระบุทุกฝ่ายต้องช่วยแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้

"ชวน" ไม่ขอประเมินอายุรัฐบาล ระบุทุกฝ่ายต้องช่วยแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้

"ชวน" ไม่ขอประเมินอายุรัฐบาล ระบุทุกฝ่ายต้องช่วยแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้

รูปข่าว : "ชวน" ไม่ขอประเมินอายุรัฐบาล ระบุทุกฝ่ายต้องช่วยแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้

"ชวน" ย้ำทุกฝ่ายมีส่วนร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ไม่ขอประเมินอายุรัฐบาล ส่วนปรากฏการณ์ Call out หากวิพากษ์ในกรอบกฎหมายและสิทธิเสรีภาพก็ไม่ต้องกังวล แต่หากล่วงเกินกระทบต่อสิทธิผู้อื่นก็มีกรอบการดูแล

วันนี้ (23 ก.ค.2564) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปรากฏการณ์คอลเอาท์ต่อการบริหารรับมือโควิด-19 ต่อรัฐบาลของศิลปินดาราและถูกดำเนินคดีว่า ต้องดูแต่ละกรณี เพราะไทยปกครองด้วยกฎหมาย หากไม่ได้มีการกระทำผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกังวลอะไร ขณะเดียวกัน การใช้สิทธิเสรีภาพการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญก็ทำได้ หากแต่เกินกว่าขอบเขตกฎหมายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ส่วนการรับฟังประชาชนจากฝ่ายบริหารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ปกติฝ่ายบริหารต้องมีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งไม่สามารถใช้กฎหมายได้เกินขอบเขต เช่น หากเขาไม่ผิดแล้วไปกล่าวหาเขา คนกล่าวหาก็ผิด ขออย่ากังวล ขอให้บ้านเมืองปกครองด้วยระบบกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งการใช้สิทธิโดยชอบสามารถทำได้ แต่หากไปล่วงเกินกระทบต่อสิทธิผู้อื่นก็มีกรอบการดูแล แต่ละฝ่ายต้องมีกฎหมายคุ้มครอง

ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัฐบาลกำลังเผชิญกับศึกรอบด้าน นายชวน กล่าวว่า ทุกฝ่าย รวมถึงสื่อมวลชน ต้องช่วยดูแลประชาชนในการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันการติดเชื้อ เพื่อลดภาระแพทย์พยาบาล แต่หากไม่ช่วยกันก็จะเกิดปัญหาหนัก

บ้านเมืองกับปัญหาเป็นของคู่กัน ถึงมีโครงสร้างบ้านเมืองในการดูแลภายใต้ 3 เสาหลักอธิปไตย ซึ่งปัญหาบ้านเมืองไม่เพียงเรื่องโควิด-19 แต่มีปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอื่น แต่ละฝ่ายต้องรับดูแลปัญหาของตัวเองอย่างดีที่สุดและให้กำลังใจกัน

อย่างไรก็ตาม คนเรามีโอกาสผิดพลาดได้ ไม่ว่าแพทย์และพยาบาล และระบบสาธารณสุขเกิดปัญหาทั่วโลก ก่อนหน้านี้ที่ไทยมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ ก็มีเสียงสะท้อนว่าไม่มีประเทศใดน่าอยู่เท่าบ้านเรา ขณะที่ประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา

มีข่าวว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ให้คนไทยออกจากการรักษา ทั้งที่ยังป่วยอยู่ จนคนไทยต้องระดมทุนกันช่วย เพื่อนำผู้ป่วยคนนั้นกลับมารักษา หรือบางประเทศมีภาพสะเทือนใจเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก และบ้านเรายังไม่วิกฤตเช่นนั้น

แม้ขณะนี้สถานการณ์ในไทยจะหนัก แต่ไม่เพียงคนใดคนหนึ่งแก้ไขได้ ต้องร่วมมือกันทุกองค์กร ทั้งนี้ นายชวนยังได้เสนอแนะไปยังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ว่า ให้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาคอยดูแลพื้นที่ชุมชน และยังไม่ขอประเมินถึงอายุของรัฐบาลจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

กลับขึ้นด้านบน