คณะอนุ กมธ.งบฯ ตัดงบฯ เบื้องต้น 3,566 ล้าน ไม่รวมกองทัพเรือ

คณะอนุ กมธ.งบฯ ตัดงบฯ เบื้องต้น 3,566 ล้าน ไม่รวมกองทัพเรือ

คณะอนุ กมธ.งบฯ ตัดงบฯ เบื้องต้น 3,566 ล้าน ไม่รวมกองทัพเรือ

รูปข่าว : คณะอนุ กมธ.งบฯ ตัดงบฯ เบื้องต้น 3,566 ล้าน ไม่รวมกองทัพเรือ

9 คณะอนุ กมธ.งบฯ เตรียมสรุปรายงานการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้า เบื้องต้น คณะอนุฯ แผนบูรณาการ 2 มียอดตัดงบฯ 566 ล้านบาท ขณะที่คณะอนุฯ ครุภัณฑ์ฯ ตัดลดงบฯ ราว 3,000 ล้านบาท ยังไม่รวมกองทัพเรือ

วันนี้ (23 ก.ค.2564) นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์และไอซีที เปิดเผยการพิจารณา งบฯ ของกระทรวงกลาโหม โดยพอใจในภาพรวมการพิจารณางบประมาณ ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจของไทยช่วงโควิด-19 ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและกองบัญชาการกองทัพไทย ตัดงบประมาณไปหน่วยงานละ 10 ล้านบาท

กองทัพบก ปรับลดงบประมาณ 1,100 ล้านบาท กองทัพอากาศ ลดงบประมาณ 510 ล้านบาท สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ไม่มีการปรับลด เพราะตั้งงบฯ มาน้อย รวม 1,630 ล้านบาท และภาพรวมในการตัดงบฯ คณะอนุฯ ชุดนี้ประมาณ 3,000 ล้านบาท ยังไม่รวมรายการของกองทัพเรือ ที่นัดพิจารณา วันที่ 27 ก.ค.นี้

ขณะที่ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 แถลงสรุปภาพรวมการพิจารณางบประมาณ 5 แผนงาน ทั้งแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งมีการปรับลดทั้งสิ้น 566 ล้านบาท จากงบประมาณ 81,294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 ในการปรับลด

ทั้งนี้ ตามกรอบเวลาคณะอนุฯ ทั้ง 9 คณะจะทยอยเข้ารายงานสรุปต่อคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป แต่คณะอนุฯ ครุภัณฑ์จะยังคงมีการประชุมอีก 1 วัน 27 ก.ค.นี้ เพื่อพิจารณางบประมาณของกองทัพเรือที่แขวนไว้

กลับขึ้นด้านบน