สภากาชาดไทย เปิดเงื่อนไข 38 อบจ.ซื้อโมเดอร์นา

สภากาชาดไทย เปิดเงื่อนไข 38 อบจ.ซื้อโมเดอร์นา

สภากาชาดไทย เปิดเงื่อนไข 38 อบจ.ซื้อโมเดอร์นา

รูปข่าว : สภากาชาดไทย เปิดเงื่อนไข 38 อบจ.ซื้อโมเดอร์นา

สภากาชาดไทย ชี้แจงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา พร้อมเปิดแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน นำไปฉีดฟรี ให้กับประชาชน 5 กลุ่ม จะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.64

วันนี้ (24ก.ค.2564) สภากาชาดไทย เปิดรายชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 38 จังหวัด ที่จองวัคซีนโมเดอร์นากับสภากาชาดไทย ซึ่ง อบจ.จะต้องสนับสนุนงบประมาณค่าวัคซีนโมเดอร์นา ราคา 1,100 บาทต่อโดสเอง และต้องนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ตามที่สภากาชาดไทยได้มีหนังสือ แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีน สำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่น ๆ โดยไม่คิดมูลค่า ตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับประชาชนของสภากาชาดไทย โดยกำหนดให้ อบจ. สั่งจองเข้ามายังสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 ก.ค.2564 นั้น

สภากาชาดไทย ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้มี อบจ.ทั้งสิ้น 38 จังหวัด ที่ดำเนินการแจ้งการจองวัคซีนเข้ามายังสภากาชาดไทย ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ชลบุรี ราชบุรี อุดรธานี สระบุรี มหาสารคาม สิงห์บุรี ลำพูน กระบี่ แพร่ สมุทรสาคร เพชรบูรณ์ นครปฐม ร้อยเอ็ด นครนายก พะเยา กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา น่าน นราธิวาส ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี อุทัยธานี เชียงราย สุโขทัย อ่างทอง ภูเก็ต อุตรดิตถ์ มุกดาหาร ตาก ชุมพร พังงา ลพบุรี สุรินทร์ และปัตตานี

โดย อบจ.ทั้ง 38 จังหวัด ได้นำเสนอแผนการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด และผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เซ็นกำกับรับรอง ส่งมายังสภากาชาดไทย เพื่อพิจารณาจัดสรรโควต้าวัคซีน พร้อมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ราคา 1,100 บาท/โดส) ซึ่งสภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนให้ไปดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชน ได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.2564 เป็นต้นไป

แนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ของสภากาชาดไทย

1. อบจ.ต้องจัดทำ “แผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด พร้อมจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 กลุ่ม ตามลำดับ

  • 1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
  • 2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
  • 3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร
  • 4.ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอน ใน ร.ร.อนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือใน ร.ร.ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
  • 5.บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนของ อบจ.ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย

2. อบจ.ต้องเสนอ “แผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน” โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

3. เงื่อนไขที่สำคัญ ที่ อบจ.ต้องดำเนินการ

  • 1.อบจ.ต้องสนับสนุนงบประมาณค่าวัคซีนโมเดอร์นา ราคา 1,100 บาท/โดส ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา มาให้ อบจ.
  • 2.อบจ.ต้องจัดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่คิดมูลค่าและห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาด
  • 3.เมื่อสภากาชาดไทย แจ้งการจัดสรรโควต้าให้ อบจ.แล้ว ขอให้ชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย ภายในวันที่ 23 ก.ค.2564 ก่อนเวลา 12.00 น.
  • 4.สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ ตั้งแต่เดือน ต.ค.2564 เป็นต้นไป

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน